Портфоліо освітньої програми

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

 

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання) – відсутній

 

1.2.Стандарт вищої освіти за спеціальністю від 06.04.2022

 

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю
Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений рішенням Вченої ради Університету “Україна” від 22.02.2018 р. (протокол №1) і введений в дію наказом №21 від 26.02.2018 р.

 

1.4.Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

 

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування (прикріплені файли).

Освітньо-професійна програма 2023 року
Наказ від 27.04.2023 р. №53 “Про введення в дію освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2023/2024 н.р.
Рішення Вченої ради Університету “Україна”
Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з управління та адміністрування
Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Витяг із протоколу засідання кафедри
Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї

 

Освітньо-професійна програма 2022 року
Наказ від 28.04.2022 р. №38 “Про введення в дію освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2022/2023 н.р.
Рішення Вченої ради Університету “Україна” від 28.04.2022 р.
Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з управління та адміністрування
Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Витяг із протоколу засідання кафедри
Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї

 

Освітньо-професійна програма 2021 року
Наказ від 01.07.2021 р. №146 “Про введення в дію освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2021-2022 н.р.
Рішення Вченої ради Університету “Україна” від 01.07.2021 р.
Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з управління та адміністрування
Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Витяг із протоколу засідання кафедри
Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї
Результати обговорення проєкту освітньої програми

 

Освітньо-професійна програма 2020 року
Наказ від 09.07.2020 р. №93 “Про затвердження уніфікованих навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2020-2021 н.р.”
Рішення Вченої ради Університету “Україна”
Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з управління та адміністрування
Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Витяг із протоколу засідання кафедри

 

Освітньо-професійна програма 2019 року
Наказ від 27.12.2019 р. №217 “Про затвердження оновлених навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2019-2020 н.р. та Тимчасового стандарту з метою ліцензування”
Рішення Вченої ради Університету “Україна”
Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з маркетингу, менеджменту і публічного управління та адміністрування
Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Витяг із протоколу засідання кафедри

 

Освітньо-професійна програма 2018 року (після виходу стандарту)

Наказ від .11.2018 р. № “Про затвердження та введення в дію освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціальностей Університету “Україна” на 2018-2019 н.р.”
Рішення Вченої ради Університету “Україна”
Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з маркетингу, менеджменту і публічного управління та адміністрування
Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Витяг із протоколу засідання кафедри

 

Освітньо-професійна програма 2018 року (до виходу стандарту)
Наказ від 04.04.2018 р. №50 “Про затвердження та введення в дію освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціальностей Університету “Україна” на 2018-2019 н.р.”
Рішення Вченої ради Університету “Україна”
Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з маркетингу, менеджменту і публічного управління та адміністрування
Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Витяг із протоколу засідання кафедри

 

1.6. Навчальний план (прикріплений файл)

Навчальний план 2022-2023 н.р.
Навчальний план 2021-2022 н.р.
Навчальний план 2020-2021 н.р.
Навчальний план 2019-2020 н.р.
Навчальний план 2018-2019 н.р. після виходу стандарту
Навчальний план 2018-2019 н.р. до виходу стандарту

 

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми:
2.1. Розвиток освітньої програми

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2022 року:

 1. Рецензія директора ТОВ ПрАТ Страхова група «ТАС»  Павлушина Сергія
 2. Рецензія-відгук випускника програми Денисенка Олександра

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2021 року:

 1. Рецензія голови Правління Брусилівського районного споживчого товариства Прохоренко Світлани
 2. Рецензія-відгук випускника програми Башинського Богдана

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2020 року:

 1. Рецензія на освітню програму начальника відділу по роботі з роботодавцями Малинської філії Житомирського обласного центу зайнятості Панасюк А.О.
 2. Рецензія-відгук випускника програми Булгакова І.М.

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2019 року :

 1. Рецензія селищного голови Брусилівської ОТГ Габенця В.В.
 2. Відгук студента групи МН-46-1 5 курсу Роговченко В.Ю.

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2018 року (після виходу стандарту):

 1. Рецензія селищного голови Брусилівської ОТГ Габенця В.В.
 2. Відгук студентки групи ЗМН 41-14 Віноградової Н.М.

 

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

 

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

 

2.4. ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «073 Менеджмент» освітньо -професійної програми «Менеджмент» за першим рівнем вищої освіти у відокремленому підрозділі закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” “Житомирський економіко-гуманітарний інститут”

 

2.5. Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи
Висновок ГЕР
Рішення НАЗЯВО про акредитацію
Сертифікат про акредитацію

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів
3.1. Робочі програми навчальних дисциплін (розміщено в електронних курсах дисциплін на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу)
https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=117

 

3.2. Силабуси (посилання на офіційний сайт)

3.3. Анотації дисциплін (посилання на базу на сайті для вступників)
Алфавітний покажчик навчальних дисциплін українською мовою

 

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)
Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент та адміністрування” / Укладачі: Карпенко С.В., Шафранова К.В. Житомир: Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна», 2021. 22 с.
Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни “Управління персоналом” / Укладачі: Карпенко С.В., Шафранова К.В. Житомир: Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна», 2021. 22 с.
Методичні рекомендації до самостійної підготовки, виконання контрольної та курсової робіт з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” / Карпенко С.В., Шафранова К.В. Житомир: Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна», 2021. 24 с.

 

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження практик

Робоча програма ознайомчої практики спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Робоча програма навчальної практики спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Робоча програма технологічної практики спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Робоча програма виробничої практики спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Наскрізна програма практичної підготовки бакалаврів

 

3.6. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Витяги з наказів про затвердження гарантів
Наказ №213 від 01.11.2021 р. про затвердження гарантів
Наказ №189 від 16.11.2020 р. про затвердження гарантів
Наказ №59 від 16.04.2020 р. про затвердження гарантів
Наказ №142 від 25.10.2019 р. про затвердження гарантів
Наказ від 12.07.2018 р. №75 “Про затвердження гарантів освітніх програм ступенів вищої освіти на 2018-2019 н.р.”

 

4.2. Витяги з наказів про затвердження складу проєктних груп
Наказ №190 від 16.11.2020 р. про затвердження складу проєктних груп
Наказ №58 від 16.04.2020 р. про затвердження складу проєктних груп
Наказ №143 від 28.10.2019 р. про затвердження складу проєктних груп
Наказ від 12.07.2018 р. №76 “Про затвердження проєктних груп освітніх програм ступенів вищої освіти на 2018-2019 н.р.”

 

4.3. Витяги з наказів про затвердження складу груп забезпечення
Наказ №214 від 01.11.2021 р. про затвердження складу груп забезпечення
Наказ №191 від 16.11.2020 р. про затвердження складу груп забезпечення
Наказ №144 від 28.10.2019 р. про затвердження складу груп забезпечення
Наказ від 12.07.2018 р. №77 “Про затвердження груп забезпечення спеціальностей ступенів вищої освіти на 2018-2019 н.р.”

 

4.4.Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)
Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Університету “Україна” за 2021-2022 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр у 2021-2022 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС колегами у 2021-2022 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти у 2021-2022 н.р.

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Університету “Україна” за 2020-2021 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр у 2020-2021 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС колегами у 2020-2021 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти у 2020-2021 н.р.

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Університету “Україна” за 2019-2020 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр у IІ семестрі 2019-2020 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС колегами у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

4.5. Перелік наукових праць викладачів (розміщено на особистих сторінках викладачів)
Публікації науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та туризму за 2017-2022 н.р.

 

4.6. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

4.7. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщено на особистих сторінках викладачів)

 

4.8. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщено на особистих сторінках викладачів)

 

4.9. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми
Результати опитування “Курс навчальної дисципліни очима студентів” у 2021-2022 н.р.
Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» у 2020-2021 н.р.

 

V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми
За час існування інституту було випущено понад 500 менеджерів, управлінців, які обіймають керівні посади та мають власний бізнес. Випускник спеціальності Авраменко В’ячеслав Григорович (випускник 2005 р.) обіймає посаду голови Новоград-Волинської районної державної адміністрації; Синьов Ігор Валерійович (випускник 2007 р.) – засновник ПП «Стрим лайф»; Денисенко Олександр Валерійович (випускник 2014 р.) – засновник ТОВ «БРОК-ОЛ»; Булгаков Ігор Миколайович (випускник 2016 р.) – начальник ремонтно-механічної дільниці КПНВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»; Станкус Юрій Чесюсович (випускник 2017 р.) – керівник ПП «Укртрансмет»; Антошків Юлія Юріївна (випускниця 2018 р.) – фізична особа-підприємець; Гавриленко Євгеній Васильович (випускник 2019 р.) – засновник ТОВ «Кортеско».
Результати опитування “Працевлаштування очима випускників” у 2020-2021 р.р.
Результати опитування “Працевлаштування очима випускників” у 2019-2020 н.р.

5.2. Звіти про проведення ярмарків вакансій, переговорів або зустрічей із роботодавцями стосовно працевлаштування студентів і випускників (прикріплені файли)

 

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)
https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p720x720/120075930_145920523878934_2265237756845939890_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=a26aad&_nc_ohc=gYCqWD7yaskAX8HCaeK&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=00_AT-k1gBiLkCmiCzrNM_e2ZxaX_52O6WLu4WMkfn3wakLgw&oe=62275F10https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p720x720/120035368_145920500545603_4416594124183839292_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=a26aad&_nc_ohc=pRwUZyexk0UAX8AsRrC&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=00_AT-xwO_lysmmNxusKneAEvV-y50iWBa84pBPfDU1MbP6Ag&oe=62276B22

 

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності. На сторінці https://zh.uu.edu.ua/informatsiia-pro-instytut/rady-robotodavtsiv/plan-roboty/ розміщено План співпраці з Радою роботодавців, а на сторінці https://zh.uu.edu.ua/informatsiia-pro-instytut/rady-robotodavtsiv/zvit-pro-robotu/ – Звіт про роботу Ради роботодавців.

 

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями
Угоди з роботодавцями
Результати опитування “Працевлаштування очима роботодавців” у 2021-2022 н.р.
Результати опитування “Працевлаштування очима роботодавців” у 2020-2021 н.р.

Результати опитування “Працевлаштування очима роботодавців” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

5.7. Перелік баз практики

Ознайомча, навчальна, технологічна і виробнича практики студентів є різносторонньою та пізнавальною діяльністю, студенти проходять практику на виробничих, торговельних, логістичних підприємствах різних організаційно-правових форм Житомира, Києва, Житомирської та Київської областей. З частиною баз практики інститутом налагоджена давня співпраця, але студенти мають право виявляти ініціативу у виборі бази практики.

Бази практики 2022-2023 н.р.

Бази практики 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Дуальна форма здобуття освіти” у 2021-2022 н.р.

 

Бази практики 2020-2021 н.р.

Результати опитувань “Дуальна форма здобуття освіти” у 2020-2021 н.р.

 

Бази практики 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Дуальна форма здобуття освіти” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

Представники підприємств-роботодавців є частими гостями в інституті, запрошуються до участі у різноманітних заходах, викладання дисциплін.

Лекція директора Малинського міського краєзнавчого музею Тимошенко Василя«Особливості менеджменту в установах сфери туризму» (10.09.2020)  https://zh.uu.edu.ua/lektsiia-osoblyvosti-menedzhmentu-v-ustanovakh-sfery-turyzmu/ 

Круглий стіл у змішаному форматі «Реалізація ОП «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр» за участю Брусилівського селищного голови Габенця В.В., голови Правління Брусилівського районного споживчого товариства Прохоренка С.К., директора ТОВ «Нова технологія» Мельника А.І. (25.09.2021) https://zh.uu.edu.ua/zustrich-robotodavtsiamy-zdobuvachiv-osvity-osvitnoi-prohramy-menedzhment/ 

Лекція керівника Житомирської обласної організації Українського товариства сліпих Смірнової І.В. з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (менеджмент, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент)» (21.10.2021) https://zh.uu.edu.ua/zustrich-iz-kerivnykom-zhytomyrskoi-oblasnoi-orhanizatsii-ukrainskoho-tovarystva-slipykh-smirnovoiu-irynoiu/

Студенти спеціальності, як правило, уже в процесі навчання починають працювати. Це стає можливим завдяки проходження різних видів практик під час навчання, де вони можуть зарекомендувати себе та отримати можливість свої здобуті теоретичні знання застосувати на практиці.

Завдяки набутим під час навчання ґрунтовним знанням та практичним навичкам роботи вони проявляють себе як справжні професіонали, відповідально ставляться до своїх обов’язків, постійно самовдосконалюються, тому роботодавці ними задоволені, висловлюють слова подяки інституту за високу якість навчання і запрошують наших студентів молодших курсів приходити до них на практику з перспективою подальшого працевлаштування.

Подяка ТОВ «Нова Технологія»

Запрошення випускників на роботу від Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області на ТОВ “Папірус плюс” і ТОВ “Брусилівські ковбаси”

Відгук-подяка інституту від Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області

 

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти і професорсько-викладацького складу

6.1. У 2018-2019 н.р. викладачі кафедри пройшли стажування у Житомирському державному університеті імені Івана Франка на кафедрі економіки, менеджменту та маркетингу (к.т.н., доц. Кулик Л.П., ст. викладач Мулярчук Г.О.). У 2020-2021 н.р. викладачі кафедри пройшли стажування у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова на кафедрі управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції (к.е.н., доц. Карпенко С.В., к.е.н., доц. Шафранова К.В.). У період з 01.11.2021-15.11.2021 р. професор кафедри менеджменту та туризму Бабенко Крістіна Євгеніївна пройшла міжнародне стажування у м. Бреда (Нідерланди) на базі Нідерландської бізнес-академії, за результатами якого отримала Міжнародний сертифікат медіатора.

 

6.2. У 2021 р. підписаний договір із Державним університетом «Житомирська політехніка», у 2022 р. – із Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернадського. У рамках угоди про академічну мобільність в учасників освітнього процесу є можливість навчатися, викладати, стажуватися, проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти.

З великим задоволенням у рамках угоди про академічну мобільність студенти освітньої програми «Менеджмент» слухають лекції викладача Безус Алли Миколаївни, кандидата технічних наук, доцента кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету.

Договір про співробітництво (співпрацю) з ДУ «Житомирська політехніка» від 25.01.2021 р.

 

6.3. Згідно із програмами міжнародного співробітництва здобувачі освіти Університету «Україна», в тому числі територіально відокремлених структурних підрозділів, зі знанням іноземних мов мають змогу здобувати освіту за кордоном у Польщі (Вістула), Литві (Шяуляй).

На сьогодні зазначені програми реалізуються на основі подвійного дипломування, тобто шляхом паралельного або послідовного навчання в Університеті «Україна» та в закордонному закладі освіти-партнері.

Здобувачі вищої освіти університету щороку проходять практику і стажування в готелях і туристичних комплексах Болгарії, Туреччини, Кіпру.

У січні-лютому 2022 р. надіслано листи із пропозиціями укласти договори про академічну мобільність до низки зарубіжних закладів освіти, де є відповідна спеціальність: це Collegium Civitas (приватний заклад вищої освіти у м. Варшава, Польща), Університет кардинала Стефана Вишинського (державний заклад вищої освіти у м. Варшава, Польща), Вища школа підприємництва та адміністрації (м. Люблін, Варшава). У найближчих планах – подальше розширення спектру зарубіжних партнерів.

 

VIІ. Наукова робота студентів

Студенти кафедри менеджменту та туризму мають можливість займатися в гуртку “Топ-менеджер” (викладач-наставник – Шафранова К.В., Конончук А.Г. – керівник-здобувач вищої освіти), який займається проведенням тренінгів, організацією круглих столів, публікацією тез на конференції регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, наукових статей, написанням конкурсних робіт. Його учасниками у 2022-2023 н.р. є 24 здобувача освіти.

Під час занять наукового гуртка «English speaking club» (викладач-наставник – Мулярчук Г.О., Бугайчук О.А. – керівник-здобувач вищої освіти) учасники поглиблено вивчають англійську мову, розвивають комунікативні навички, знайомляться з культурою країн, мову яких вивчають, проводять тематичні вечори.

Проблемна група «Країнознавчий гурток» (викладач-наставник – Мулярчук Г.О., Бугайчук О.А. – керівник-здобувач вищої освіти) займається розробкою екскурсійних маршрутів, проведенням екскурсій, написанням наукових статей і конкурсних робіт. Його учасниками у 2021-2022 н.р. є 8 здобувачів освіти.

Наскрізна тематика НДР здобувачів вищої освіти – “Управління суб’єктами господарювання в системі інтегрованої національної економіки” (керівник Шафранова К.В.). У рамках цієї тематики у 2021 р. студентами підготовлено три наукові статті до фахового видання “Вісник Університету “Україна”. Серія «Економіка, менеджменту, маркетинг”; взято участь у Конкурсі наукових робіт студентів з інвалідністю, результатом якого стало отримання II місця за напрямом «Економічні науки» і нагорода здобувача освіти першого курсу Пономаренка О.М. стипендією імені Кольченко К. О., листопад 2021 р.; опубліковано 37 тез доповідей у конференціях. У 2022 році – опубліковано 6 тез доповідей у конференціях.

Щорічно в інституті організовується та відбувається Міжнародна науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ” за участю студентів як нашого Університету, так і інших закладів освіти України.

У 2023 році кафедрою менеджменту та туризму інституту спільно з кафедрою менеджменту та міжнародних економічних відносин Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського вперше організовується студентська науково-практична конференція «Менеджмент як фактор соціально-економічного розвитку».

Було започатковано семінар “Академічна доброчесність від А до Я“.

Студенти успішно виступали на багатьох конференціях, де мали змогу донести своє бачення та перейняти досвід інших.

Сертифікати студентів

 

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за 2021 рік

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за 2020 рік

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за 2017-2019 роки

 

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

7.3. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

I Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Менеджмент як фактор соціально-економічного розвитку” (Київ – Житомир)

Конференція “Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики” (м. Київ)

Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених “Молодь: освіта, наука, духовність” (м. Київ)

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах” (м. Житомир)

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції та концептуальні напрямки розвитку інклюзивних практик” (м. Мелітополь)

 

7.4. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи

 

VIІІ. Проміжна і підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

 

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни “Менеджмент та адміністрування”, “Управління персоналом”,  “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт

Наказ від 09.10.2022 №21-Д “Про затвердження тем бакалаврських кваліфікаційних робіт”

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не містять конфіденційної інформації

Результати опитувань “Освітня програма очима здобувачів вищої освіти” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима випускників” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима роботодавців” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу” у 2021-2022 н.р.

 

Результати опитувань “Освітня програма очима здобувачів вищої освіти” у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима випускників” у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима роботодавців” у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу” у 2020-2021 н.р.

 

Результати опитувань “Освітня програма очима здобувачів вищої освіти” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима випускників” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима роботодавців” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

9.4.Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

 

9.5. Журнал відвідування відкритих занять

 

9.6. Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату

Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату у 2021-2022 н.р.

Результати опитування викладачів стосовно системи запобігання плагіату у 2020-2021 н.р.

Результати опитування студентів стосовно системи запобігання плагіату у 2020-2021 н.р.

 

9.7. Результати опитування “Адаптація першокурсників”

Результати опитування “Адаптація першокурсників” у 2021-2022 н.р.

Результати опитування “Адаптація першокурсників” у І семестрі 2020-2021 н.р.

Результати опитування “Адаптація першокурсників” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

9.8. Моніторинг якості навчання англійської мови

Моніторинг якості навчання англійської мови у 2021-2022 н.р.

Моніторинг якості навчання англійської мови у 2020-2021 н.р.

Моніторинг якості навчання англійської мови у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

Студенти спеціальності «Менеджмент» мають у своєму розпорядженні бібліотеку із загальним фондом понад 14 тис. примірників. Сформовано електронний каталог навчальних посібників, підручників, монографій, наукових праць тощо за дисциплінами циклу загальної та професійної підготовки освітніх програм. Загальна площа бібліотеки становить 72,2 кв. м.

Бібліотечний фонд постійно комплектується новими надходженнями. Бібліотека співпрацює із 34-ма видавництвами України. Розвинуто вітчизняний книгообмін. Щорічно у вересні для студентів спеціальності «Менеджмент» видаються комплекти навчальної літератури.

Бібліотека інституту під’єднана до Електронного каталогу бібліотеки Університету «Україна». Створюється локальна електронна бібліотека, що постійно оновлюється. Повнотекстові документи завантажуються на сайті електронної бібліотеки Університету: https://ush.com.ua/kvuulib.

У бібліотеці Університету «Україна» оформлена підписка на журнали «Кадровик 01», «Охорона праці».

Крім цього кафедра активно використовує періодичні видання, які є у відкритому доступі:

Назва журналу

Електронна версія

Менеджмент У відкритому доступі

https://menagement.knutd.edu.ua/arxiv/

Маркетинг і менеджмент інновацій У відкритому доступі

https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

 

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

Кафедра менеджменту та туризму укомплектована засобами комп’ютерної техніки. В освітньому процесі використовується для навчальних потреб 30 комп’ютерів, 3 ноутбуки, 2 сканери, 6 принтерів, 2 ксерокси, мультимедійний проєктор. Під час практичних робіт використовуються такі пакети прикладних програм, як Firefox 4.0, LibreOffice 3.4.4, Mozilla Thunderbird 9.0.1, Ubuntu, Statistica, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

Комп’ютери об’єднані в мережу, яка має цілодобовий доступ до швидкісного безлімітного Інтернету.

Заняття в дистанційному режимі проводяться з двох комп’ютерних класів, читального залу та кабінету менеджменту, які оснащені вебкамерами та мікрофонами.

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

Кожен викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ розміщує комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни – нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни.
 2. Методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять (плани семінарських занять, завдання для практичних та лабораторних занять, методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять, контрольні завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, збірник задач, вправ, збірник ситуаційних завдань, ділові ігри тощо).
 3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів (завдання для самостійного вивчення студентами окремих тем, збірник ситуаційних завдань, тестів, задач, теми рефератів та методичні вказівки до їх виконання, питання для самоконтролю).
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів.
 5. Модульні контрольні роботи (тестові завдання).
 6. Варіанти контрольних робіт для проведення ректорської контрольної роботи.
 7. Білети екзаменаційні (залікові, семестрові).
 8. Пакети ККЗ (для проведення ККР).
 9. Тематика курсових робіт.
 10. Конспект лекцій.
 11. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для заочної форми навчання.
 12. Тематика індивідуальних завдань і науково-дослідних робіт студентів.
 13. Методичне забезпечення контролю знань.
 14. Питання для самоконтролю з дисципліни, завдання для поточного контролю знань, модульного контролю.
 15. Варіанти тестів для поточного підсумкового тестування.
 16. Питання для підготовки до екзамену (заліку).
 17. Тематика і завдання щодо контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 18. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 19. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
 20. Демонстраційні матеріали (рисунки, таблиці, презентації тощо).

Інформаційні ресурси для викладачів на сторінках офіційного сайту університету:

Нормативні документи

Основні нормативні документи університету

Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників

Академічна доброчесність

Заходи боротьби з корупцією

Структура університету

Корисні посилання

Управління якістю освіти

Організація навчально-виховного процесу

Навчально-методична діяльність

Бібліотека

Підвищення кваліфікації викладачів

Наскрізне навчання

Супровід навчання

Новини освіти

Конкурс на заміщення посад

Інклюзія

Наука

Міжнародний вектор

Сторінки університету https://www.facebook.com/UUkraine/  та Житомирського економіко-гуманітарного інституту https://www.facebook.com/vmurol.zt у Facebook та https://www.instagram.com/univerukr?r=nametag в Instagram.

Інформаційні ресурси з організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ :

Інструкція для викладачів

Інструкція для викладачів: Як користуватися сервісом відеоконференцзв’язку

 

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку

Загальна площа приміщень, що використовуються інститутом, становить 1765 кв.м., із них навчальна площа – 1501 кв.м.

Здобувачі вищої освіти у процесі навчання користуються матеріально-технічною базою, методичним і науковим забезпеченням. На базі інституту створено спеціалізовані аудиторії: аудиторію іноземної мови, аудиторію соціально-економічних дисциплін, аудиторію менеджменту.

Спеціалізована аудиторія менеджменту

Спеціалізована аудиторія соціально-економічних дисциплін

Спеціалізована аудиторія іноземної мови

Комп’ютерний клас

Важливу роль в освітньому процесі відіграє інформаційне забезпечення, а також використання комп’ютерних технологій. В інституті функціонує два комп’ютерних класи загальною площею 56 кв. м із загальною кількістю комп’ютерних робочих місць 30.

Актова зала

В інституті є актова зала площею 129,0 кв. м, де здобувачі вищої освіти готують святкові виступи, весело проводять дозвілля.

Конференц-зала

У конференц-залі площею 29,9 кв. м проводяться круглі столи, вебінари, селектори тощо.

Пункт харчування

У приміщенні інституту обладнано затишний пункт харчування, де можна зберігати їжу в холодильнику, розігріти її у мікрохвильовій пічці, поспілкуватися з товаришами за чаюванням, подивитися телевізор. Також укладений договір із ФОП Черняк О.С. щодо послуг з доставки їжі. Загальна площа пункту харчування – 20,4 кв. м.

Медичний пункт

В інституті є медичний пункт площею 18,9 кв. м.

Спортивна інфраструктура

Для фізичного і культурного розвитку є спортивна зала загальною площею 66 кв. м., обладнана душовими кабінами, спортивний майданчик, діють спортивні секції, зокрема, секція настільного тенісу та секція веслування на човнах «Драгонбот».

ГуртожитокАдміністрація інституту та завідувачі кафедр за запитом здобувачів освіти організовує поселення іногородніх здобувачів вищої освіти та контролює кураторами та відповідними службами інституту умови проживання. Зокрема, потреба іногородніх здобувачів вищої освіти у житлі у 2021-2022 н.р. забезпечується через надання місць у гуртожитку Житомирського державного університету ім. І.Франка, а також формування бази доступного орендованого житла.

 

Результати опитувань “Університет очима студентів” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Університет очима студентів” у 2020-2021 н.р.

 

Результати опитувань “Оцінювання ефективності дистанційної форми навчання” у 2021-2022 н.р.
Результати опитувань “Оцінювання ефективності дистанційної форми навчання” у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань “Інклюзивна освіта” у 2021-2022 н.р. 

 

Результати опитування споживачів освітніх послуг у 2021-2022 н.р.

Результати опитування споживачів освітніх послуг у 2020-2021 н.р.

 

11. Організаційні документи.

Наказ про реорганізацію кафедри