Академічна доброчесність

Політика Університету “Україна” з питань академічної доброчесності

План заходів з академічної доброчесності Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету “Україна”  на 2022-2023 н.р.

 

Викладачі пройшли онлайн-курс: «6 кроків до доброчесності: від теорії до практики», який проводився Національним агентством з питань запобігання корупції.

11.11.2021 р. спільно з базовою структурою було проведено семінар на тему «Академічна доброчесність: від А до Я», в ході якого здобувачів освіти Університету та  Інституту було ознайомлено з нормативними документами університету (Кодексом академічної доброчесності та Положенням «Про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», з інформаційними матеріалами з питань дотримання правил академічної доброчесності, що викладені на сторінках сайту Університету. До заходу долучились здобувачі та викладачі інших ТВСП.

03.12.2021 р. проведено другий семінар на тему «Академічна доброчесність: правила цитування та посилання», в ході якого здобувачів було ознайомлено із загальними правилами оформлення цитувань та посилань, якістю цитованих джерел, міжнародними стилями оформлення, ознайомлено із сервісами для оформлення цитувань за міжнародними стилями, наведено правила подання бібліографічного списку із паралельним наведенням прикладів.

05.01.2022 р. заплановано третій семінар на тему «Академічна доброчесність: перевірка текстів на плагіат».

 

Інститут запровадив інформаційно-просвітницький проєкт «Академічна доброчесність: від А до Я» серед учнів загальноосвітніх закладів Житомира та області. Зокрема, 15.12.2021 р. такий інтерактивний семінар-тренінг був проведений у Житомирській гуманітарній гімназії №1. Також на 12.01.2022 р. проведення зазначеного проєкту заплановано у ЗОШ Брусилівської ОТГ, 19.01.2022 р. – у ЗОШ Малинської ОТГ.

Наказом по Інституту затверджено відповідальних за наповнення репозитарію студентських наукових робіт та їх перевірку на наявність плагіату:

ПІП

Посада

Артеменко Анна Броніславівна Завідувач кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Шафранова Катерина Володимирівна Доцент кафедри менеджменту та туризму

 

Наказом по інституту затверджено експертні комісії, які будуть ухвалювати остаточне рішення про прийняття чи відхилення поданого тексту у складі:

Назва спеціальності, ОПП ПІБ Посада
073 Менеджмент, Менеджмент Дивинська Ю.А.

Бабенко К.Є.

Шафранова К.В.

Костюшко Ю.О.

Мулярчук Г.О.

Сєрих К.

в.о. завідувача кафедри

професор

доцент

доцент

ст. викладач

представник від студентського самоврядування

242 Туризм, Туризм
227 Фізична терапія, ерготерапія, Фізична терапія, ерготерапія

231 Соціальна робота, Соціальна робота

 

Артеменко А.Б.

Бородіна О.С.

Кузьменко В.Й.

Гусаревич О.В.

Бардашевський Ю.В.

Зелінська К.

завідувач кафедри

доцент

доцент

доцент

доцент

представник від студентського самоврядування