Студентські конференції


ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО- ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ

I Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Менеджмент як фактор соціально-економічного розвитку”

6 квітня 2023

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Горник В.Г., професор, доктор наук з державного управління, директор навчально-наукового інституту управління економіки і природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Шафранова К.В., к.е.н., доцент, директор Житомирського економіко-гуманітарного інституту університету «Україна»
Безус П.І., к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Карпенко С.В., к.е.н., доцент, кафедри менеджменту та туризму Житомирського економіко-гуманітарного інституту університету «Україна»
Грудцина Ю.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Пазиніч О. В. к.е.н., доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Дивинська Ю.А., аспірант 2-го року навчання Phd за спеціальністю 051 «Економіка», в.о. завідувача кафедри менеджменту та туризму

 

ПРОГРАМА  I Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Менеджмент як фактор соціально-економічного розвитку”
Збірник I Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Менеджмент як фактор соціально-економічного розвитку”