Ліцензування та акредитація

Відомості про самооцінювання освітніх програм

 

Висновок експертної комісії щодо проведення акредитаційної експертизи діяльності Житомирського економіко-гуманітарного інституту вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” з підготовки бакалавра напряму підготовки 6.130102 “Соціальна робота”, магістра спеціальності 8.13010201″Соціальна робота” галузі знань 1301″Соціальне забезпечення”

Висновок експертної комісії щодо проведення акредитаційної експертизи діяльності Житомирського економіко-гуманітарного інституту вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” з підготовки бакалавра напряму підготовки 6.010203 “Здоров’я людини галузі знань 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”