Наукові публікації студентів

Наукові публікації здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за 2021 рік

№ з/п

ПІП здобувача вищої освіти

Назва наукової публікації

Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок

Тези

1. Усач Д.В. Psychology of Personality Character / Мулярчук Г.О., Усач Д.В. // Психологічні аспекти кроскультурної взаємодії у медіасередовищі: Збірник тез І Міжнародної студентської науково-практичної конференції 08-09 квітня 2021 року
2. Яроцький Д.М. Роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя молоді Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2021 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2021
3. Торгонський К.В. Соціально-біологічні основи адаптації організму людини до фізичної і розумової діяльності Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2021 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2021
4. Усач Д.В. Застосування кінезіотерапії при сколіотичній хворобі Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2021 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2021
5. Шпаков Д.С. Поняття «інсульт» та особливості фізичної реабілітації пацієнтів Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2021 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2021
6. Віслоцька В.В. Фізичне виховання у школах Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2021 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2021
7. Волинець Д.В. Фізична реабілітація хворих після перенесеного ішемічного інсульту Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2021 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2021
8. Левченко О.І. Моніторинг функціонального стану організму під час фізичних навантажень Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2021 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2021
9. Осіпова О.А. Роль фізичного виховання у соціалізації особистості Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2021 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2021
10. Назаркевич О.В. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2021 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2021
11. Карчевська В.Є. Класичний масаж як засіб фізичної терапії хворих та інвалідів Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Київ, 24-25.11.2021 р.
12. Новікова І.І. Засоби фізичної реабілітації при захворюванні на плоскостопість Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Київ, 24-25.11.2021 р.
13. Розум А.О. Порушення постави у дітей молодшого шкільного віку Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Київ, 24-25.11.2021 р.
14. Федорук К.В. Реабілітація при хворобах дихання Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Київ, 24-25.11.2021 р.
15. Бацала В. Л. Роль лікувальної фізичної культури при роботі з дітьми з розладами аутичного спектру Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Київ, 24-25.11.2021 р.

Наукові публікації здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за 2020 рік

№ з/п

ПІП здобувача вищої освіти

Назва наукової публікації

Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок

Тези

1. Бєльський І.О. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМІ ПРОМЕНЕВОГО СУГЛОБА Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
2. Бушмакіна С.К. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
3. Ванат В.А. ВПЛИВ МАСАЖУ НА ОРГАНИ І ТКАНИНИ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
4. Вержанська В.В. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2020 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2020. 155 с.
5. Вітек Т.Л. ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РАДИКУЛОПАТІЇ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
6. Волинець Д.В. ВИТЯЖІННЯ ХРЕБТА ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
7. Гайдай В.М. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
8. Гайченя Т.В. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
9. Гайченя Т.В. ФІЗІОТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2020 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2020. 155 с.
10. Гончарук І.І. ВИКОРИСТАННЯ КОНДУКТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ ПЕТЕ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДЦП Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
11. Драгальчук Н.В. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
12. Драгальчук Н.В. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2020 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2020. 155 с.
13. Драгальчук Н.В. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Молода спортивна наука України: Матеріали ХХIV наукової конференції, 28-29 травня 2020 р. – м. Львів – у друці (видання включено до міжнародних наукометричних баз)
14. Завадська І.В. ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
15. Заєць Ю.В. ПРОГРАМНО-НОРМАТИВНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2020 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2020. 155 с.
16. Іскрицька З.Р. МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ДЦП Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
17. Карчевська В.Є. КЛАСИЧНИЙ МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
18. Кириченко А.В. КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВУ ТРАВМУ (ЧМТ) Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
19. Ковальчук А.А. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ДЦП ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЯ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
20. Ковальчук А.В. СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
21. Ковальчук А.А. СКОЛІОЗ ЯК ПРОБЛЕМА МОЛОДІ Молода спортивна наука України: Матеріали ХХIV наукової конференції, 28-29 травня 2020 р. м. Львів – у друці (видання включено до міжнародних наукометричних баз)
22. Курінна К.Г. ФІЗИЧНА РАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
23. Луцюк Ю.Л. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ІНСУЛЬТУ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
24. Михальков Д.І. КІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
25. Михальська А.В. МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ ЯК ТОЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
26. Михальська А.В. Мануальна терапія як точний діагностичний інструмент Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (23 берез. 2020 р.). Житомир : ПП «ДжіВіЕс», 2020. С. 115-117.
27. Михальська А.В. ФІТНЕС ТА СТРЕС Молода спортивна наука України: Матеріали ХХIV наукової конференції, 28-29 травня 2020 р. м. Львів – у друці (видання включено до міжнародних наукометричних баз)
28. Нісоловська А.В. МАСАЖ ПРИ ДЦП Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
29. Новікова І.І. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
30. Осіпова О.А. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛІМАТОТЕРАПІЇ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
31. Осіпова О.А. КЛІМАТОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2020 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2020. 155 с.
32. Пендюріна Д.В. НЕВРИТ СІДНИЧНОГО НЕРВА ТА ПРИЧИНИ ЙОГО РОЗВИТКУ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
33. Поповичук М.А. КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ПРИ ДЦП Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
34. Радько О.В. ТОЧКОВИЙ МАСАЖ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
35. Радько О.В. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ІНСУЛЬТІ Молода спортивна наука України: Матеріали ХХIV наукової конференції, 28-29 травня 2020 р. м. Львів – у друці (видання включено до міжнародних наукометричних баз)
36. Роговський В.В. ВИКОРИСТАННЯ БАНОЧНОГО МАСАЖУ В ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
37. Розум А.О. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
38. Середа Л. І. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ДЦП Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
39. Середа Л.І. ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ МОЗКОВИХ ІНСУЛЬТІВ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2020 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2020. 155 с.
40. Середа Л.І. ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ Молода спортивна наука України: Матеріали ХХIV наукової конференції, 28-29 травня 2020 р. м. Львів – у друці (видання включено до міжнародних наукометричних баз)
41. Сінельніков Р.О. ФІЗІОТЕРАПІЯ ПРИ ДЦП Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
42. Сірик Л.Р. ДІАГНОСТИКА ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
43. Смолкін С.М. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ У ПЕРШИЙ ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
44. Смолкін С.М. ПРИКЛАДНА КІНЕЗІОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Молода спортивна наука України: Матеріали ХХIV наукової конференції, 28-29 травня 2020 р. м. Львів – у друці (видання включено до міжнародних наукометричних баз)
45. Сніцар Н.Я. РЕАБІЛІТАЦІЯ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
46. Соколюк О.О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПЛОСКОСТОПОСТІ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
47. Табурчак Д.С. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
48. Табурчак Д.С. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2020 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2020. 155 с.
49. Табурчак Д.С. Ерготерапія як перспективний напрямок реабілітації в Україні Молода спортивна наука України: Матеріали ХХIV наукової конференції, 28-29 травня 2020 р. м. Львів – у друці (видання включено до міжнародних наукометричних баз)
50. Хмельовська Г.В. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
51. Шпаков Д.С. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПЕРЕЛОМУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
52. Юр В.В. ЗАСТОСУВАННЯ ФІТБОЛГІМНАСТИКИ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
53. Ярошук Н.В. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. 27-28 травня 2020 р.)
54. Яроцький Д.М. Остеопороз: класифікація, методи та засоби фізичної реабілітації / Гусаревич О.В., Яроцький Д.М. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
55. Шафаренко-Линка Я.Д. Фізична реабілітація осіб після інсульту / Блідун М.І., Шафаренко-Линка Я.Д. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
56. Юр В.В. Роль лікувальної фізичної культури у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби / Бардашевський Ю.В., Юр В.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
57. Хмельовська Г.В. Нормативно-правове забезпечення реабілітаційної допомоги / Бардашевський Ю.В., Хмельовська Г.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
58. Усач Д.В. Основні характеристики прийомів масажу / Блідун М.І., Усач Д.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
59. Торгонський К.В. Соціально-біологічні основи адаптації організму людини до фізичної і розумової діяльності / Гусаревич О.В., Торгонський К.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
60. Розум А.О. Точковий масаж як засіб фізичної реабілітації хворих на остеохондроз / Гусаревич О.В., Розум А.О. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
61. Роговський В.В. Важливість інноваційних технологій для осіб з інвалідністю / Савенко О.В., Роговський В.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
62. Пузікова К.О. Методи фізичної реабілітації осіб похилого віку з діагнозом «цукровий діабет» / Блідун М.І., Пузікова К.О. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
63. Новікова І.І. Засоби фізичної реабілітація при захворюванні на плоскостопість / Гусаревич О.В., Новікова І.І. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
64. Морозюк О.В. Теоретико-методологічні засади реабілітації осіб з інвалідністю / Блідун М.І., Морозюк О.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
65. Курінна К.Г. Методи і засоби фізичної реабілітації хворих на рак молочної залози в післяопераційний період / Бардашевський Ю.В., Курінна К.Г. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
66. Левицька О.В. Удосконалення програми фізичної реабілітації при плоскостопості / Бардашевський Ю.В., Левицька О.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
67. Кудряшова О.Г. Основи лікувальної фізичної культури при ДЦП / Блідун М.І., Кудряшова О.Г. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
68. Ковальчук А.В. Адаптивна фізична культура і фізична реабілітація студентів з інвалідністю / Гусаревич О.В., Ковальчук А.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
69. Карчевська В.Є. Фізична реабілітація пацієнтів із плоскостопістю / Бардашевський Ю.В., Карчевська В.Є. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
70. Капустюк В.В. Відновлення функціонального стану осіб з особливими потребами дихальною гімнастикою та масажем / Гусаревич О.В., Капустюк В.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
71. Заєць Ю.В. Класичний масаж як засіб фізичної терапії хворих осіб з інвалідністю / Блідун М.І., Заєць Ю.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
72. Дзюба І.О. Основи медичної, фізичної та спортивної реабілітації людей з інвалідністю / Бородіна О.С., Дзюба І.О. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
73. Гончарук І.І. Ритмічна гімнастика як засіб компенсації дефіциту рухової активності / Бардашевський Ю.В., Гончарук І.І. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
74. Віслоцька В.В. Фізичне виховання як попередження захворюваності / Гусаревич О.В., Віслоцька В.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.
75. Макарук О.В. Сучасне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами / Макарук О.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: Університет «Україна», 2020. 408 с.

Наукові публікації здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за 2019 рік

№ з/п

ПІП здобувача вищої освіти

Назва наукової публікації

Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок

Статті у фахових виданнях

1. Грабар Ю.І., Гичко Н.М. РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У ФОРМУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних  технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ. 2019. №18. 265 с.

фахове видання

Тези
1. Михальська А.В. ФІЗИЧНЕ ОБМЕЖЕННЯ ОСІБ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
2. Цивінська С.А. ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
3. Яценко Ю.М. ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
4. Адамчук А.В. КОМПРЕСІЙНИЙ ПЕРЕЛОМ ХРЕБТА Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
5. Батюк О.М. ОЗДОРОВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
6. Бондаренко Т.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
7. Вітек Т.Л. ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧУ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
8. Ганченко Д.В. ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА СПАСТИЧНІ ФОРМИ ДЦП Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
9. Грабар Ю.І. ВПЛИВ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ

ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ

Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
10. Грицик О.Р. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ КОЛІНОГО СУГЛОБУ ПРИ УШКОДЖЕННІ

ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ

Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
11. Драган Д.С. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО МАСАЖУ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
12. Зембицька Г.В. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
13. Іванюк А.А. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОСТІЗОМЕТРИЧНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ М’ЯЗІВ ЯК МЕТОДУ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
14. Коваленко А.В. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА АРТРОЗ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
15. Ковальчук А.А. ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ЛФК ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
16. Михальчук В.А. ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ ЯК РАННЄ АБО УРОДЖЕНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
17. Мірон М.А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
18. Осіпова О.А. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК МЕТОД КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ У ПІДЛІТКІВ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
19. Римарчук С.Є. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ІНСУЛЬТІ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
20. Середа Л.І. ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ І ТРЕНАЖЕРНИХ ПРИСТРОЇВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
21. Сібова А.А. КОРИГУЮЧА ГІМНАСТИКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОГО ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ВИКРИВЛЕННІ ХРЕБТА Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
22. Смолкін С.М. САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
23. Табурчак Д.С. ОСТЕОХОНДРОЗ – ХВОРОБА ХХІ СТОЛІТТЯ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
24. Цалко Л.С. ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
25. Цимбала Т.В. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2019 року. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. 132 с.
26. Цимбала Т.В. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ – СПЕЦИФІЧНА ТА САМОСТІЙНА ФОРМА СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
27. Адамчук А.В. НАСЛІДКИ КОМПРЕСІЙНОГО ПЕРЕЛОМУ ХРЕБТА Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
28. Вітек Т.Л. ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ СКОЛІОТИЧНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
29. Грабар Ю.І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАХВОРЮВАНЬ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
30. Грицик О.Р. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
31. Зембицька Г.В, ЛФК ПРИ ОЖИРІННІ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
32. Ковальчук А.А. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАХВОРЮВАННЯ «СИНДРОМ ДАУНА» Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
33. Михальська А.М. ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ОБМЕЖЕННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
34. Михальчук В.А. ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ ЯК УРОДЖЕНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
35. Осіпова О.А. ПРОБЛЕМА СКОЛІОЗУ У ПІДЛІТКІВ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
36. Сібова А..А. КОРИГУЮЧА ГІМНАСТИКА ПРИ ВИКРИВЛЕННІ ХРЕБТА Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
37. Смолкін С.М. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА, ЕРГОТЕРАПЕВТА Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
38. Табурчак Д.С. СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХАНДРОЗІ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
39. Цивінська Ц.А. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
40. Яценко Ю.М. КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част. К. : Університет «Україна», 2019. 403 с.
41. Гончарук І.І. ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
42. Гейне Т.П. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНЕМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
43. Бєльський І.О. ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ У ХВОРИХ НА ГОСТРЕ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
44. Віслоцька В.В. ФІЗИЧНА РЕАБАЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
45. Волинець Д.В. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДЦП Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
46. Гайдай В.М. ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЛІКУВАЛЬНА ГІМНАСТИКА ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
47. Гичко Н.М. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
48. Грабар Ю.І. СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СКОЛІОЗУ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
49. Драгальчук Н.В. СУЧАСНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЛІКУВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ ПЛОСКОСТОПОСТІ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
50. Завадська І.В. ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧА Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
51. Криворучко Т.В. КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
52. Курінна К.Г. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
53. Михальська А.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
54. Новікова І.І. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПЇЇ ОСІБ ІЗ ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
55. Осіпова О.А. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
56. Пузікова К.О. МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
57. Радько О.В. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
58. Рибас Р.В. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
59. Розум А.О. МЕТОДИКА ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ НА ДЦП ІЗ КОМПОНЕНТНОЮ МУЗИКОТЕРАПІЄЮ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
60. Середа Л.І. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДІСТЮ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
61. Смолкін С.М. ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНСУЛЬТ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
62. Соколюк О.О. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПЛОСКОСТОПОСТІ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
63. Табурчак Д.С. ГІПОДИНАМІЯ У СУСПІЛЬСТВІ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
64. Цалко Л.С. ОСНОВИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.
65. Цимбала Т.В. КІНЕЗІОТЕЙПУВАН-НЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ГЕМІНАРЕЗОМ Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. 20-21 листопада 2019 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2019. 490 с.

Наукові публікації здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за 2018 рік

№ з/п

ПІП здобувача вищої освіти

Назва наукової публікації

Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок

Тези

1. Заєць Юлія Вадимівна Лікувальна фізкультура як метод фізичної реабілітації Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2018 року. 125 с.
2. Михальська Аліна Вадимівна» Перешкоди у житті неповносправної особи Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2018 року. 125 с.
3. Пивовар Наталія Вікторівна» Вікові особливості психічних розладів підліткового періоду Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2018 року. 125 с.
4. Сібова Аміна Абдурахмонівна Досвід застосування фітболгімнастики як інноваційної та фізично-оздоровчої реабілітаційної технології в інклюзивній освіті Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2018 року. 125 с.
5. Сус Юлія Анатоліїна Точковий масаж при мігрені Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2018 року. 125 с.
6. Червінський Вадим Анатолійович Постізометрична релаксація м’язів як метод фізичної терапії Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2018 року. 125 с.
7. Вітек Тетяна Леонідівна Вплив засобів фізичної реабілітації на фізичний розвиток дітей із вадами зору Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Київ. 21 листопада 2018 р.). Частина 1. К.: Університет «Україна», 2018. 484 с.
8. Ковальчук Артем Анатолійович Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи у дітей Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Київ. 21 листопада 2018 р.). Частина 1. К.: Університет «Україна», 2018. 484 с.
9. Михальська Аліна Вадимівна Проблеми соціальної реабілітації осіб із особливими потребами Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Київ. 21 листопада 2018 р.). Частина 1. К.: Університет «Україна», 2018. 484 с.
10. Смолкін Сергій Миколайович Технічні особливості раціональної техніки масажу Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Київ. 21 листопада 2018 р.). Частина 1. К.: Університет «Україна», 2018. 484 с.
11. Табурчак Дмитро Сергійович Технічні засоби фізичної реабілітації для осіб із обмеженими можливостями Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Київ. 21 листопада 2018 р.). Частина 1. К.: Університет «Україна», 2018. 484 с.
12. Ярошук Назар Володимирович Актуальні проблеми працевлаштування людей із інвалідністю Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Київ. 21 листопада 2018 р.). Частина 1. К.: Університет «Україна», 2018. 484 с.

Наукові публікації здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 2017 рік 

№ з/п

ПІП здобувача вищої освіти

Назва наукової публікації

Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок

Тези

1. Сібова А. Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. 22 листопада 2017 р.). Частина 2. К.: Університет «Україна», 2017. 428 с.
2. Головчук Ю. Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
3. Паламарчук Г. Клініко-фізіологічний аналіз ефективності ЛФК у лікуванні остеохондрозу поперекового відділу хребта Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
4. Кравченко В. Особливості фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем в умовах спеціалізованого центру Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
5. Бондаренко Т. Фізична реабілітація хворих після перенесеного ішемічного інсульту Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
6. Дишкант Г. Ритмічна гімнастика як засіб компенсації дефіциту рухової активності Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
7. Якобчук М. Комплексні інтегральні моделі реабілітації дітей із церебральним паралічем Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
8. Сібова А. Рухова активність як головний чинник способу життя Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
9. Кулявець Т. Сучасні методи лікування остеохондрозу Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
10. Лозко Ю. Особливості реабілітації спортсменів із травмами ОРА Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
11. Рудківський Є. Засоби і методи фізичної реабілітації в комплексному лікуванні гастритів і гастродуодентів Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
12. Стрельченко С. Сучасні медикаментозні і немедикаментозні методи лікування на різних стадіях та етапах гіпертонічної хвороби Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
13. Тітарчук А. Первинна та вторинна фізіопрофілактика, боротьба з факторами ризику перинатальної енцефалопатії Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
14. Філінський В. Становлення фізичної реабілітації як науки Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
15. Хмара Н. Основні причини інсульту Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
16. Червінський В. Застосування підвісної терапії у процесі фізичної реабілітації Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
17. Юзьвак В. Сучасні напрямки фізичної реабілітації дітей, хворих на церебральний параліч Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
18. Котенко М. Юмейхо-терапія як засіб відновного лікування при патології постави Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
19. Федотюк О. Ароматерапія як нетрадиційний метод відновного лікування в реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу І ступеня з невротичним синдромом Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.
20. Кобякова О. До історії розвитку таласотерапії як методу відновного лікування Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 березня 2017 року. Житомир: ФОП Філінський Г.В., 2017. 397 с.