Вчена рада

Склад Вченої ради інституту

Шафранова К.В. – кандидат економічних наук, доцент, голова;

Бабенко К.Є. – доктор економічних наук, доцент;

Бардашевський Ю.В. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту;

Бородіна О.С. – кандидат педагогічних наук;

Гусаревич О.В. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту;

Карпенко С.В. – кандидат економічних наук, доцент;

Костюшко Ю.О. – кандидат педагогічних наук, доцент;

Кузьменко В.Й. – кандидат педагогічних наук;

Кулик Л.П. – кандидат технічних наук;

Мулярчук Г.О. – старший викладач кафедри;

Зінчук Т.В. – інспектор по кадрах;

Волинець О.О. – голова студентського самоврядування, здобувачка вищої освіти групи ФТ-18-1-zh;

Виноградова В.В. – керівник інформаційного департаменту студентського самоврядування, здобувачка вищої освіти групи ТУ-18-1-zh;

Усач Д.В. – заступник голови студентського самоврядування з навчально-наукової діяльності, здобувач вищої освіти групи ФТ-19-1-zh;

Яроцький Д.М. – заступник голови студентського самоврядування з виховної та профорієнтаційної роботи, здобувач вищої освіти групи ФТ-19-1-zh;

Артеменко А.Б. – доктор філософії за спеціальністю 054 «Соціологія», секретар.