Підвищення кваліфікації

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ

на 2022-2023 н.р.

ПІП НПП, посада, науковий ступінь, вчене звання

Рік останнього підвищення кваліфікації Запланований термін підвищення кваліфікації Місце проходження підвищення кваліфікації Форма та обсяг підвищення кваліфікації
ЗВО, семінар, вебінар, академічна мобільність тощо Стажування

Творча відпустка

Бабенко Крістіна Євгенівна, д.е.н., доц., професор кафедри 2021 Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05-23.06.2023

 

 

 

 

 

НАЗК

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща)

 

 

 

 

 

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне стажування на тему «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти»» (180 год. / 6 кр. ECTS)

Дивинська Юлія Анатоліївна, аспірантка за спеціальністю 051 «Економіка», в.о. завідувач кафедри 2022 05.09-25.09.2022

 

 

 

 

 

Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

20-21.12.2022

ТОВ “Академія цифрового розвитку”

 

 

 

 

НАЗК

 

 

 

 

 

 

МОН, НМЦВФПО

 

Он-лайн курс «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» (45 год. / 1,5 кр. ECTS)

 

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

Дистанційне навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів ЗВО «Особливості розроблення та змістовного наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» (8 год. / 0,2 кр. ECTS)

Зінчук Тетяна Вікторівна, асистент кафедри 2022 05.09-25.09.2022

 

 

 

 

 

Листопад 2022

 

 

 

 

 

ТОВ “Академія цифрового розвитку”

 

 

 

 

НАЗК

 

 

 

 

 

Он-лайн курс «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» (45 год. / 1,5 кр. ECTS)

 

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

Карпенко Сергій Володимирович, к.е.н., доц., доцент кафедри 2021 Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

15.05-23.06.2023

НАЗК

 

 

 

 

 

 

Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща)

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне стажування на тему «Формування компетентності

та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» (180 год. / 6 кр. ECTS)

Костюшко Юрій Олексійович, к.пед.н., доц., доцент кафедри 2017 Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

15.05-23.06.2023

НАЗК

 

 

 

 

 

 

Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща)

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне стажування на тему «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» (180 год. / 6 кр. ECTS)

Мулярчук Галина Олександрівна, старший викладач кафедри 2021 Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

15.05-23.06.2023

НАЗК

 

 

 

 

 

 

Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща)

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне стажування на тему «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» (180 год. / 6 кр. ECTS)

Шафранова Катерина Володимирівна, к.е.н., доц., доцент кафедри 2022 05.09  – 25.09.2022

 

 

 

 

 

04.10.2022

 

 

 

 

Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-21.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05-23.06.2023

 

ТОВ “Академія цифрового розвитку”

 

 

 

 

Unicheck, НАЗЯВО

 

 

 

НАЗК

 

 

 

 

 

 

 

ХОГО «Науковий центр дидактики

менеджмент-освіти»

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр нової освіти та платформи «УМІТИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН, НМЦВФПО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща)

Он-лайн курс «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» (45 год. / 1,5 кр. ECTS)

 

Форум академічної доброчесності (6 год. / 0,2 ECTS)

 

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Технологічні засади професійної підготовки фахівців вищої освіти в умовах дистанційного навчання» (6 год. / 0,2 ECTS)

 

Он-лайн курс «Ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання підприємництва, фінансової грамотності та економіки» згідно програми підвищення кваліфікації за напрямом «Інформаційні технології»

(4 год. / 0,12 ECTS)

 

Дистанційне навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів ЗВО «Особливості розроблення та змістовного наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» (8 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

Міжнародне стажування на тему «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» (180 год. / 6 кр. ECTS)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ

на 2021-2022 н.р.

Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Термін проходження

Напрям підвищення кваліфікації

Приблизна тематика

Карпенко С.В. Лютий 2022 року Написання статті Нові підходи до піару в бізнесі
Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Економіка в сучасній країні
Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Менеджмент у сучасному світі
Шафранова К.В. Листопад 2021 року Вебінар Суспільно орієнтоване навчання в дії
Листопад 2021 року Публікація у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та  кращі практики». Проблемні питання працевлаштування осіб із вадами зору
Грудень 2021 року Тренінг Онлайн-зустріч «Як сказати, щоб не образити? Довідник безбар’єрності»
Грудень 2021 року Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні» Стратегічне управління в системі менеджменту сучасного підприємства
Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Сучасний менеджмент
Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта,наука, духовність» Основи консалтингу
Дивинська Ю.А. Листопад 2021 року Семінар Створення підтримуючого середовища у просторі
Листопад 2021 року Вебінар Суспільно орієнтоване навчання в дії
Грудень 2021 року Інформаційний захід Використання механізмів державної підтримки досліджень та інновацій
Грудень 2021 року Тренінг Онлайн-зустріч «Як сказати, щоб не образити? Довідник безбар’єрності»
Грудень 2021 року Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні» Кластерна інтеграція як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону
Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Управління регіональним розвитком
Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Економіка: вітчизняна та світова
Бабенко К.Є. Листопад 2021 року Стажування Нідерландська бізнес-школа
Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Інформаційний менеджмент
Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Формування систем управління
Мулярчук Г.О. Листопад 2021 року Публікація у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Використання сучасних технологій в інклюзивному середовищі
Березень 2022 року Публікування статті Значення іноземної мови в галузі знань управління та адміністрування
Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Іноземна мова в ЗВО
Квітень 2022 року Публікація статті Особливості навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти з інвалідністю
Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Технології вивчення іноземної мови
Зінчук Т.В. Листопад 2021 року Публікація у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та  кращі практики» The main problems of forming an inclusive learning environment in English classes
Березень 2022 року Публікація статті Іноземна мова в інклюзивних закладах вищої освіти
Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Інклюзивне спрямування
Квітень 2022 року Публікація статті Роль іноземної мови у сфері менеджменту
Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Роль іноземної мови у фізичній терапії, ерготерапії
Кулик Л.П. Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Інформаційні технології в менеджменті
Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Інформаційні технології в галузі охорони здоров’я
Травень 2022 року Публікація статті Нові бази даних
Магась В.О. Березень 2022 року Публікація статті в у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Україна в контексті Європейської культури
Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
Травень 2022 року Публікація статті
Костюшко Ю.О. Лютий-Березень 2022 року Написання статі Психологія в інклюзивному закладі вищої освіти
Березень 2022 року Публікація статті у збірнику Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Сучасні психотехнології
Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
Травень 2022 року Публікація у збірнику Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Теорія переговорів
Травень 2022 року Написання статі Основи наукових досліджень
Яковець О.П. Лютий 2022 року Публікація статті Фінанси
Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику праць Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Економіка підприємства
Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
Травень 2022 року Публікація у збірнику Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Контролінг у менеджменті
Травень-Червень 2022 року Стажування На базі ЗВО