Підвищення кваліфікації

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ

на 2021-2022 н.р.

Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Термін проходження

Напрям підвищення кваліфікації

Приблизна тематика

Карпенко С.В. Лютий 2022 року Написання статті Нові підходи до піару в бізнесі
  Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Економіка в сучасній країні
  Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
  Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Менеджмент у сучасному світі
Шафранова К.В. Листопад 2021 року Вебінар Суспільно орієнтоване навчання в дії
  Листопад 2021 року Публікація у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та  кращі практики». Проблемні питання працевлаштування осіб із вадами зору
  Грудень 2021 року Тренінг Онлайн-зустріч «Як сказати, щоб не образити? Довідник безбар’єрності»
  Грудень 2021 року Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні» Стратегічне управління в системі менеджменту сучасного підприємства
  Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Сучасний менеджмент
  Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта,наука, духовність» Основи консалтингу
Дивинська Ю.А. Листопад 2021 року Семінар Створення підтримуючого середовища у просторі
  Листопад 2021 року Вебінар Суспільно орієнтоване навчання в дії
  Грудень 2021 року Інформаційний захід Використання механізмів державної підтримки досліджень та інновацій
  Грудень 2021 року Тренінг Онлайн-зустріч «Як сказати, щоб не образити? Довідник безбар’єрності»
  Грудень 2021 року Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні» Кластерна інтеграція як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону
  Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Управління регіональним розвитком
  Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Економіка: вітчизняна та світова
Бабенко К.Є. Листопад 2021 року Стажування Нідерландська бізнес-школа
  Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Інформаційний менеджмент
    Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Формування систем управління
Мулярчук Г.О. Листопад 2021 року Публікація у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Використання сучасних технологій в інклюзивному середовищі
  Березень 2022 року Публікування статті Значення іноземної мови в галузі знань управління та адміністрування
  Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Іноземна мова в ЗВО
  Квітень 2022 року Публікація статті Особливості навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти з інвалідністю
  Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Технології вивчення іноземної мови
Зінчук Т.В. Листопад 2021 року Публікація у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та  кращі практики» The main problems of forming an inclusive learning environment in English classes
  Березень 2022 року Публікація статті Іноземна мова в інклюзивних закладах вищої освіти
  Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Інклюзивне спрямування
  Квітень 2022 року Публікація статті Роль іноземної мови у сфері менеджменту
  Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Роль іноземної мови у фізичній терапії, ерготерапії
Кулик Л.П. Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Інформаційні технології в менеджменті
  Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
  Травень 2022 року Публікація у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Інформаційні технології в галузі охорони здоров’я
  Травень 2022 року Публікація статті Нові бази даних
Магась В.О. Березень 2022 року Публікація статті в у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Україна в контексті Європейської культури
  Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
  Травень 2022 року Публікація статті  
Костюшко Ю.О. Лютий-Березень 2022 року Написання статі Психологія в інклюзивному закладі вищої освіти
  Березень 2022 року Публікація статті у збірнику Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Сучасні психотехнології
  Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
  Травень 2022 року Публікація у збірнику Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Теорія переговорів
  Травень 2022 року Написання статі Основи наукових досліджень
Яковець О.П. Лютий 2022 року Публікація статті Фінанси
  Березень 2022 року Опублікування статті у збірнику праць Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» Економіка підприємства
  Квітень 2022 року Семінар/вебінар Технології дистанційного навчання в освітньому процесі
  Травень 2022 року Публікація у збірнику Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Контролінг у менеджменті
  Травень-Червень 2022 року Стажування На базі ЗВО