Звіт про роботу

Звіт Ради роботодавців Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна» за 2022 рік

Протягом 2022 року засідання роботодавців відбувалося двічі, у травні 2022 року та листопаді 2022 року.

На першому засідання Ради роботодавців, були визначенні основні напрямки роботи зі здобувачами вищої освіти. А саме, підвищити кількість зустрічей роботодавців зі здобувачами освіти, що дозволить обговорити вимоги сьогодення до сучасного фахівця.

Роботодавці та представники роботодавців обговорювали продовження впровадження та вдосконалення в освітній процес дуальної форми навчання.

Було відмічено,що потрібно більше уваги приділити саме вдосконаленню впровадження дуальної форми навчання, тобто, щоб здобувачі вищої освіти більше проводили часу на підприємствах/організаціях/установах. Це дозволить готувати більш високопрофесійні кадри. Було відмічено, під час працевлаштування на організацію/установу/підприємство здобувачів вищої освіти, котрі були задіяні до процесу роботи дозволить їм безболісно адаптуватися як працівнику. Адже здобувачі вищої освіти вже будуть мати досвід роботи на даному підприємстві/установі/організації та це не потребуватиме додаткового часу для адаптації на новому робочому місці.

Але у 2022 році нагальним є вирішення щодо проходження практики здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», котрі не можуть проходити практику віддалено. В умовах карантину пов’язаного із поширенням захворювання COVID-19. Рада роботодавців обговорила дане питання і прийняла рішення поділити групи по 1-2 чоловіка на різні  напрями роботи.

Під час засідання також наголосили на важливості проведення опитування членів Ради роботодавців щодо якості освітніх програм. Відповідальний за опитування наголосив, що дане опитування буде проходити орієнтовно в листопаді – грудні 2022 року.  Було зазначено, що дані результати опитування будуть обговорюватися на наступному засідання Ради роботодавців, яке відбудеться після проходження опитування.

Радою роботодавців було зазначено, що є необхідність частіше проводити здобувачам вищої освіти різні відкриті заняття, тренінги, майстер-класи, круглі столи, дискусії, вебінари, тощо. Та було прийнято рішення один раз на 2 місяці проводити такі заняття.

Всі пропозиції членів ради роботодавців щодо освітньо-професійних програм та навчальних планів на 2022 -2023 навчальний рік, котрі були озвучені на минулому засіданні ради роботодавців були враховані. Було несено зміни до програми програм практики спеціальності 231 «Соціальна робота», третього та четвертого курсу, щодо запровадження практичних завдань та розробити чіткі критерії для оцінювання.

Ніконенко О.В., провенла зустріч в в он-лайн форматі, де всі бажаючі змогли приєднатися до зустрічі. Випускники цікавилися основними критеріями, на які звертає увагу роботодавець при працевлаштуванні. Також були питання щодо того, як правильно та де шукати інформацію щодо підвищення кваліфікації. Це свідчить про те, що випускники дійсно цікавляться своєю професією, займаються самовдосконаленням. Також на зустріч приєдналися здобувачі вищої освіти, де відбулася цікава розмова про новинки, можливості та вдосконалення.

Було обговорено про проходження акредитації освітніх програм, проаналізовано інформацію та визначено подальші пріоритети. Було зазначено, що у 2022-2023 начальному році дві освітні програми 227 «Фізична терапія, ерготрепапія» та 073 «Менеджмент», котрі отримали умовну акредитацію будуть знову подані на акредитацію. Було затверджено графік роботи роботодавців на 2022-2023 рік, з урахуванням всіх пропозицій члені ради роботодавців.

Також було ознайомлено членів ради роботодавців з результатами опитування випускників та роботодавців, де, було зазначено, що практична підготовка є досить важливою, тому пропонується розширити базу проходження практики шляхом залучення нових центрів/організацій тощо.

Гарантом освітнього програми 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Гусаревичом О.В. було запропоновано та обговорено необхідності та можливості проходження ліцензування освітньо-професійної програми 227 «Фізична терапія, ерготерапія», другого (магістерського) рівня.Друге засідання Ради роботодавців відбулося 29 листопада 2022 року, в онлайн – форматі, було обговорено про підготовку проходження ліцензування освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня на 2023 – 2024 навчальний рік. Також було обговорено та визначено план роботи  щодо підготовки до повторної акредитації акредитації освітньо-професійних програм «Фізична терапія, ерготерапія» та «Менеджмент».

Радою роботодавців було розширено бази проходження практики здобувачів вищої освіти та обговорено організацію проходження практики у січні-лютому 2023 року.

На засідання ради роботодавці було також запрошено нових партнерів та роботодавців інституту. Заслухали звіт ради роботодавців за 2022 рік та окреслено основні завдання на наступний рік.

Також, було запропоновано розіслати листи з пропозиціями про співпрацю та з залученням до Ради роботодавців в установи/підприємства/організації за спеціальностями. Також залучити особисті взаємовідносини для розширення Ради роботодавців Інституту.

На засіданні, також було обговорено перспективи співпраці в подальшому щодо працевлаштування випускників. Роботодавці зазначили, що готові брати на роботу здобувачів вищої освіти вже з 3-го курсу, якщо вони будуть відповідати професійному рівню даної спеціальності. Було зазначено, про те, що роботодавці будуть допомагати працевлаштуванню випускників за допомогою збільшення робочих місць та надавати рекомендації в інші установи. Роботодавці зазначили, що будуть сприяти підвищенню іміджу Інституту на рівні місцевих органів та інших установ, зворотного зв’язку між роботодавцями з питань професійної підготовки та працевлаштуванні випускників. Будуть проведенні спільні конференції, круглі столи з актуальних питань.

Радою роботодавців було затверджено порядок денний на травень 2023 року та зазначено що, при необхідності зустріч може відбутися раніше.

Радою роботодавців було відмічено, що дуальна освіти в Інституті вдосконалюється, що відображається на практичних вміннях здобувачів вищої освіти.


Звіт Ради роботодавців Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна» за 2021 рік

Протягом 2021 року засідання Ради роботодавців відбувалося двічі, у травні 2021 року та листопаді 2021 року.

На першому засідання Ради роботодавців, були визначенні основні напрямки роботи зі здобувачами вищої освіти. А саме, підвищити кількість зустрічей роботодавців зі здобувачами освіти, що дозволить обговорити вимоги сьогодення до сучасного фахівця.

Роботодавці та представники роботодавців обговорювали впровадження в освітній процес дуальної форми навчання.

Було відмічено, що потрібно більше уваги приділити саме дуальній формі навчання, тобто, щоб здобувачі вищої освіти більше проводили часу на підприємствах, в організаціях/установах. Це дозволить готувати більш високопрофесійні кадри. Також під час розробки освітньо-професійної програми на дуальну форму навчання потрібно більше звернути увагу. Було відмічено, під час працевлаштування на організацію/установу/підприємство здобувачів вищої освіти, котрі були задіяні до процесу роботи, дозволить їм безболісно адаптуватися як працівнику. Адже здобувачі вищої освіти вже будуть мати досвід роботи на даному підприємстві, в установі/організації та це не потребуватиме додаткового часу для адаптації на новому робочому місці.

Під час засідання також наголосили на важливості проведення опитування членів Ради роботодавців щодо якості освітніх програм. Відповідальний за опитування наголосив, що дане опитування буде проходити орієнтовно в листопаді – грудні 2021 року. Було зазначено, що дані результати опитування будуть обговорюватися на наступному засіданні Ради роботодавців, яке відбудеться після проходження опитування.

Радою роботодавців було зазначено, що є необхідність частіше проводити здобувачам вищої освіти різні відкриті заняття, тренінги, майстер-класи, круглі столи, дискусії, вебінари тощо. Було прийнято рішення один раз на 2 місяці проводити такі заняття.

Ще одне важливе питання, яке було обговорене, це зустріч випускників Інституту різних років із Радою роботодавців. Це дасть можливість більш детально визначити, з якими проблемами випускники зустрічалися під час своєї професійної роботи та відмітити переваги, сильні сторони, котрі допомагають в професійній сфері.

Один із представників роботодавців надав пропозицію про окремі зустрічі роботодавців по спеціальностях, що дасть змогу більш детально обговорити всі вимоги до сучасного фахівця на ринку послуг та наголосити здобувачам вищої освіти конкретної спеціальності.

Таким чином, під час зустрічі Ради роботодавців були враховані всі пропозиції та були впроваджені в освітній процес.

Друге засідання Ради роботодавців відбулося 27 листопада 2021 року, в очному форматі, коли в Інституті відбувався День відритих дверей. Така дата була також обрана для того, аби потенційні абітурієнти могли поспілкуватися з роботодавцями щодо професії, котру вони хочуть обрати. Також роботодавці зустрілися зі здобувачами вищої освіти, котрі вже навчалися раніше та з тими, хто вступив у цьому році.

На засіданні Ради роботодавців було обговорено звіт про роботу Ради роботодавців за 2020-2021 навчальний рік, де були обговорені виконані завдання, були виділені позитивні (сильні) та слабкі сторони за останній період освітнього процесу.

На засіданні було запропоновано кандидатури нових членів Ради роботодавців та виключення з Ради роботодавців тих членів, які не можуть з тих чи інших причин наразі виступати в ролі роботодавців або тимчасово не можуть брати участь. Так було виключено 2 роботодавці за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та включено 4 партнерів до Ради роботодавців на 2021-2022 навчальний рік, а саме 1 роботодавець на спеціальність 073 «Менеджмент», 2 роботодавці на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 1 роботодавець на спеціальність 231 «Соціальна робота».

Наступним питанням, котре розглядалося, були пропозиції щодо укладання нових угод із роботодавцями.

Було запропоновано розіслати листи із пропозиціями про співпрацю та з залученням до Ради роботодавців в установи/підприємства/організації за спеціальностями. Також залучити особисті зв’язки для розширення Ради роботодавців Інституту.

З питання щодо пропозицій покращення проходження практики здобувачів вищої освіти роботодавці зауважили, що здобувачі вищої освіти мають максимально проходити практику на їх базі задля того, аби керівники практики від організації могли визначити практичний рівень підготовки студента, надати йому рекомендації, де будуть відзначені сильні та слабкі сторони студента для того, щоб студент покращив свій рівень професійної підготовки. Також було запропоновано і надалі розділяти студентів на мінігрупи (від 2 до 4 студентів), що обумовлено карантинними обмеженнями, оскільки практика проходить у зимовий період.

На засіданні також було обговорено перспективи співпраці в подальшому щодо працевлаштування випускників. Роботодавці зазначили, що готові брати на роботу здобувачів вищої освіти вже з 3-го курсу, якщо вони будуть відповідати професійному рівню даної спеціальності. Було зазначено про те, що роботодавці будуть допомагати працевлаштуванню випускників за допомогою збільшення робочих місць та надавати рекомендації в інші установи. Роботодавці зазначили, що будуть сприяти підвищенню іміджу Інституту на рівні місцевих органів та інших установ, зворотному зв’язку між роботодавцями та інститутом з питань професійної підготовки та працевлаштування випускників. Будуть проведені спільні конференції, круглі столи з актуальних питань.

Було розглянуто важливе питання щодо оновлення освітніх програм спеціальностей. Роботодавці розглянули дисципліни вільного вибору здобувачами вищої освіти та надали пропозиції щодо їх оновлення. Також було зазначено, що є дисципліни вільного вибору, котрі потрібно перенести в обов’язкові компоненти, змінити форми контролю самостійної роботи у межах дисципліни та вдосконалити теми курсових і кваліфікаційних робіт до актуальних питань спеціальності. Запропоновано внести нові дисципліни до обов’язкових компонентів, з урахуванням підвищення професійного рівня та вимог до даної спеціальності. Роботодавці запропонували окрему зустріч по спеціальностях задля більш детального обговорення освітньо-професійної програми (січень-лютий 2022 року).

Радою роботодавців було затверджено порядок денний на травень 2022 року та зазначено, що, за необхідності, зустріч може відбутися раніше.

Радою роботодавців було відмічено, що практичні вміння здобувачів вищої освіти Інституті вдосконалюються.