Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна форма навчання

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста,                        ОПС фаховий молодший бакалавр
Спеціальності ОС бакалавра Вступні випробування Ваговий коефіцієнт Курс Термін
навчання
Кількість місць* Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код Код Назва За кошти
державного бюджету
За кошти фізичних, юридичних осіб
Інші спеціальності 073 Менеджмент 1. ЗНО з української мови і літератури;
2. ЗНО на вибір вступника;
3. Фаховий іспит
0.25                                 0.25                                              0.5 2 курс 2 р. 10 м. 0 10 100
Інші спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія 1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО на вибір вступника;
3. Фаховий іспит або  КРОК-М (на вибір вступника)
0.25                                 0.25                                              0.5 2 курс 2 р. 10 м. 0 49 100
Інші спеціальності 231 Соціальна робота 1. ЗНО з української мови та літератури;
2. ЗНО на вибір вступника;
3. Фаховий іспит
0.25                                 0.25                                              0.5 2 курс 2 р. 10 м. 0 19 100
Інші спеціальності 242 Туризм 1. ЗНО з української мови та літератури;
2. ЗНО на вибір вступника;
3. Фаховий іспит
0.25                                 0.25                                              0.5 2 курс 2 р. 10 м. 0 20 100

Заочна форма навчання

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра
Спеціальності ОС бакалавра Вступні випробування Ваговий коефіцієнт Курс Термін
навчання
Кількість місць* Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код Код Назва За кошти
державного бюджету
За кошти фізичних, юридичних осіб
Інші спеціальності 073 Менеджмент 1. ЗНО з української мови і літератури;
2. ЗНО на вибір вступника;
3. Фаховий іспит
0.25                                 0.25                                              0.5 2 курс 2 р. 10 м. 0 20 100
Інші спеціальності 231 Соціальна робота 1. ЗНО з української мови та літератури;
2. ЗНО на вибір вступника;
3. Фаховий іспит
0.25                                 0.25                                              0.5 2 курс 2 р. 10 м. 0 28 100

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою