Вибір дисциплін

Дисципліни вільного вибору студентів – 2023

Каталог вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р. для проведення процедури реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін на 2023/2024 н. р.

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

231 Соціальна робота, ОС “магістр”

І курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

231 Соціальна робота, ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

227 Фізична терапія, ерготерапія ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

Кафедра менеджменту та туризму

242 Туризм ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

073 Менеджмент ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”, вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

 ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТОМ

1. Ознайомтесь із ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИМ КАТАЛОГОМ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 2023 , який складається з листів “Вибіркові загальний цикл”, “Вибіркові професійний цикл”, “Кращі курси базової структури”, “ТВСП”, “Академмобільність по Україні”, “Міжнародна академмобільність”.

2. Ознайомтесь із анотаціями дисциплін, які Вас зацікавили (посилання є в каталозі). Інший спосіб – ознайомитись із алфавітним покажчиком дисциплін за посиланням АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЦИПЛІН.

3. Якщо хочеться дізнатися більше про дисципліну, яка зацікавила, ознайомтесь із робочою програмою навчальної дисципліни (РПНД) на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу на платформі Moodle (посилання є в каталозі). Якщо курс закритий для перегляду, а Ви все ж бажаєте переглянути РПНД, зверніться в деканат.

4. Дисципліни, які випускова кафедра вважає найбільш відповідними змісту освітньої програми, позначені ознакою мейджорності “м”. Це дозволяє звузити вибір, якщо вам тяжко визначитися.

5. Якщо бажаєте ще глибше зрозуміти зміст і якість підготовки курсу, подивіться, які ще навчально-методичні матеріали входять в електронний курс на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу.

6. Поцікавтесь, який викладач, імовірно, вестиме курс у наступному році. Кожен викладач Університету “Україна” (м. Київ) має особисту сторінку на сайті навчально-виховного підрозділу, в якому працює, де відображено основну інформацію про його професійний досвід, кваліфікацію і наукові здобутки.

7. Якщо викладач підготував відеопрезентацію курсу або проводить аудиторні презентації, перегляньте або відвідайте їх, щоб переконатися, що стиль викладання і особистість викладача вам подобається.

8. На основі отриманого враження оберіть дисципліни (шляхом заповнення і підписання Google-форми чи заяви в деканаті (на кафедрі чи в цикловій комісії). При цьому Ви можете обирати дисципліни, закріплені за вашою кафедрою, вашим навчально-виховним підрозділом, іншим територіально відокремленим підрозділом університету (в цьому випадку за дистанційною технологією навчання).

Якщо в процесі вибору у вас з’явилася потреба ознайомитись з іншими освітніми програмами чи навчальними планами інших спеціальностей, ви можете знайти їх у розділі “НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ“, зайшовши на сторінку відповідного навчального року, наприклад Навчально-методичне забезпечення спеціальностей 2022-2023 н.р..

Крім цього при реалізації студентом права на академічну мобільність студенту можуть зараховуватися кредити і результати навчання, які він здобув під час навчання в іншому територіально відокремленому структурному підрозділі Університету “Україна”, в іншому ЗВО (національному чи закордонному), а також на відкритих навчальних онлайн курсах (МООС, зокрема Prometeus, Coursera, Edex, CHAN Academy тощо) з отриманням відповідних сертифікатів. Ці дисципліни подані на листах “ТВСП”, “Академмобільність по Україні”, “Міжнародна академмобільність” ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ ВИБІРКОВИХ відповідно.

9. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального навчального плану студента, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається студент.

10. Вибір дисциплін здійснюється за допомогою Google-форм, посилання на які наведено нижче. За консультаціями звертайтесь у деканат.

11. Заповнюючи Google-форму, ви обираєте дисципліни з 2-3 або більше запропонованих варіантів, які слухатимете в наступному навчальному році.

12. Якщо освітня програма передбачає наявність мейджору і ви хочете його обрати, тоді його вибір здійснюється одноразово на весь період навчання.

13. Зустрічається також комбінована форма вибору, коли частину кредитів ви набираєте блоком на весь період навчання, а частину – окремими дисциплінами на наступний навчальний рік.

14. Вам також варто ознайомитись із мейджорами інших освітніх програм, оскільки ви маєте право обрати один із них:

 


Дисципліни вільного вибору студентів – 2022

Каталог вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р. для проведення процедури реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін на 2022/2023 н. р.

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

231 Соціальна робота, ОС “магістр”

І курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

231 Соціальна робота, ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

227 Фізична терапія, ерготерапія ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

Кафедра менеджменту та туризму

242 Туризм ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

073 Менеджмент ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

Вільний вибір дисциплін

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”, вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

 ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТОМ

1. Ознайомтесь із ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИМ КАТАЛОГОМ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, який складається з листів “Вибіркові загальний цикл”, “Вибіркові професійний цикл”, “Кращі курси базової структури”, “ТВСП”, “Академмобільність по Україні”, “Міжнародна академмобільність”.

2. Ознайомтесь із анотаціями дисциплін, які Вас зацікавили (посилання є в каталозі). Інший спосіб – ознайомитись із алфавітним покажчиком дисциплін за посиланням АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЦИПЛІН.

3. Якщо хочеться дізнатися більше про дисципліну, яка зацікавила, ознайомтесь із робочою програмою навчальної дисципліни (РПНД) на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу на платформі Moodle (посилання є в каталозі). Якщо курс закритий для перегляду, а Ви все ж бажаєте переглянути РПНД, зверніться в деканат.

4. Дисципліни, які випускова кафедра вважає найбільш відповідними змісту освітньої програми, позначені ознакою мейджорності “м”. Це дозволяє звузити вибір, якщо вам тяжко визначитися.

5. Якщо бажаєте ще глибше зрозуміти зміст і якість підготовки курсу, подивіться, які ще навчально-методичні матеріали входять в електронний курс на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу.

6. Поцікавтесь, який викладач, імовірно, вестиме курс у наступному році. Кожен викладач Університету “Україна” (м. Київ) має особисту сторінку на сайті навчально-виховного підрозділу, в якому працює, де відображено основну інформацію про його професійний досвід, кваліфікацію і наукові здобутки.

7. Якщо викладач підготував відеопрезентацію курсу або проводить аудиторні презентації, перегляньте або відвідайте їх, щоб переконатися, що стиль викладання і особистість викладача вам подобається.

8. На основі отриманого враження оберіть дисципліни (шляхом заповнення і підписання Google-форми чи заяви в деканаті (на кафедрі). При цьому Ви можете обирати дисципліни, закріплені за вашою кафедрою, вашим навчально-виховним підрозділом, іншим територіально відокремленим підрозділом університету (в цьому випадку за дистанційною технологією навчання).

Якщо в процесі вибору у вас з’явилася потреба ознайомитись з іншими освітніми програмами чи навчальними планами інших спеціальностей, ви можете знайти їх у розділі “НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ“, зайшовши на сторінку відповідного навчального року.

Крім цього при реалізації студентом права на академічну мобільність студенту можуть зараховуватися кредити і результати навчання, які він здобув під час навчання в іншому територіально відокремленому структурному підрозділі Університету “Україна”, в іншому ЗВО (національному чи закордонному), а також на відкритих навчальних онлайн курсах (МООС, зокрема Prometeus, Coursera, Edex, CHAN Academy тощо) з отриманням відповідних сертифікатів. Ці дисципліни подані на листах “ТВСП”, “Академмобільність по Україні”, “Міжнародна академмобільність” ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ ВИБІРКОВИХ відповідно.

9. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального навчального плану студента, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається студент.

10. Вибір дисциплін здійснюється за допомогою Google-форм, посилання на які наведено на цій сторінці. За консультаціями звертайтесь у деканат.

11. Якщо освітня програма передбачає наявність мейджору і ви хочете його обрати, тоді його вибір здійснюється одноразово на весь період навчання.

12. Зустрічається також комбінована форма вибору, коли частину кредитів ви набираєте блоком на весь період навчання, а частину – окремими дисциплінами на наступний навчальний рік.

13. Вам також варто ознайомитись із мейджорами інших освітніх програм, оскільки ви маєте право обрати один із них.

 

УВАГА!

1. Докладно процедура вибору викладена в Положенні про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін.

2. Слідкуйте за строками вибору дисциплін.

3. Звертайтесь до деканату в разі нерозуміння процедури вибору.

4. Неволодіння інформацією не знімає з Вас відповідальність про обов’язкову участь у вільному виборі дисципліни.

 

Довідка:

Термін “вибіркові дисципліни” (англ. electives) походять із концепції person-centered teaching (навчання, орієнтоване на особистість), яку в середині ХХ ст. систематизував американський психолог Карл Роджерс. В її основі лежить принцип, за яким учень або студент бере активну участь у формуванні своєї освітньої траєкторії, обираючи, що вчити, як вчити та як оцінювати власні знання. Викладач виконує функції не джерела знань, а провідника та фасилітатора під час руху по цій траєкторії. Цей рух супроводжується постійним самоаналізом та тісною комунікацією викладача зі студентом чи учнем, і сама оцінка знань тяжіє більше до накопичення різних завдань та видів робіт, ніж до звичного підсумкового контролю.

1. На першому курсі освітніх програм підготовки бакалаврів вибір дисциплін не здійснюється.

2. Заходи з організації вибору навчальних дисциплін студентами старших курсів здійснюються в навчальному році, що передує навчальному року, в якому заплановане вивчення цих дисциплін. Єдиний для університету графік затверджується наказом президента.

3. Студенти ІІ-ІV курсів освітніх програм підготовки бакалаврів реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін (пакетів, блоків), як правило, не пізніше 15 травня поточного року, який передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення.

4. Студенти, що вступили, перевелися або поновилися на навчання на старші курси освітніх програм підготовки бакалаврів, мають можливість здійснити своє право на вибір дисциплін відразу після зарахування на навчання.

5. Студенти, що вступили на навчання на програми підготовки магістрів, мають можливість здійснити своє право на вибір дисциплін відразу після зарахування на навчання. При цьому вибіркові дисципліни в робочому навчальному плані ставляться, починаючи з 2 модуля І семестру.

Архів

Дисципліни вільного вибору студентів – 2021

Каталог вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р. для проведення процедури реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін на 2021/2022 н. р.

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

231 Соціальна робота, ОС “магістр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

231 Соціальна робота, ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

227 Фізична терапія, ерготерапія ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

Кафедра менеджменту та туризму

242 Туризм ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

073 Менеджмент ОС “бакалавр”

ІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІІІ курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

ІV курс / Google – форма для опитування щодо вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін

Дисципліни вільного вибору студентів – 2020