Закріплення дисциплін за кафедрами

 1. PR в бізнес-структурах
 2. PR та рекламна діяльність в туризмі
 3. Адміністративний менеджмент
 4. Академічна іноземна мова
 5. Англійська мова
 6. Бізнес планування на підприємстві
 7. Бухгалтерський облік
 8. Ведення професійної документації
 9. Вступ до спеціальності
 10. Дидактика вищої школи
 11. Ділова іноземна мова
 12. Дослідження і формування систем управління
 13. Економіка підприємства
 14. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
 15. Економіко-математичні методи і моделі
 16. Економічна теорія (мікро- та макроекономіка)
 17. Електронна комерція
 18. Еристика
 19. Етика бізнесу
 20. Загальна педагогіка
 21. Інвестиційний менеджмент
 22. Іноземна мова
 23. Іноземна мова (Англійська мова)
 24. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 25. Інтернет у бізнесі
 26. Інтернет-супровід у професійній діяльності
 27. Інформаційний менеджмент
 28. Інформаційні технології
 29. Інформаційні технології в галузі
 30. Інформаційні технології в галузі туризму
 31. Історія туризму
 32. Комунікативний менеджмент
 33. Контролінг
 34. Конфліктологія
 35. Конфліктологія та теорія переговорів
 36. Логістика
 37. Маркетинг
 38. Менеджмент наукової інформації
 39. Менеджмент та адміністрування (менеджмент, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент)
 40. Менеджмент та маркетинг в туризмі
 41. Методологія та організація наукових досліджень
 42. Міжнародна економіка
 43. Міжнародний туризм
 44. Міжнародні економічні відносини
 45. Обслуговування туристів в готелях
 46. Організація анімаційної діяльності
 47. Організація івентивного туризму
 48. Організація проєктної та виставкової діяльності
 49. Основи консалтингу
 50. Основи менеджменту та маркетингу у фізичній терапії, ерготерапії
 51. Основи навчання студентів (самоуправління навчанням)
 52. Основи наукових досліджень та академічного письма
 53. Основи психології
 54. Охорона праці в галузі
 55. Педагогіка
 56. Планування й організація туристичного бізнесу
 57. Правове забезпечення господарської діяльності
 58. Правознавство
 59. Психологія
 60. Психологія особистості
 61. Психологія соціальної роботи
 62. Психологія спілкування
 63. Рекламний менеджмент
 64. Ринок туристичних послуг
 65. Самоменеджмент
 66. Світова економіка
 67. Світова художня культура
 68. Спеціалізований туризм (винно-гастрономічний, екологічний)
 69. Спеціалізований туризм (інклюзивний (соціально-реабілітаційний),спортивний)
 70. Сучасні психотехнології
 71. Тайм менеджмент
 72. Тайм менеджмент
 73. Теорія лідерства
 74. Туристичне краєзнавство
 75. Туристичне країнознавство
 76. Туристсько-рекреаційні комплекси світу
 77. Україна в контексті світового розвитку
 78. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 79. Управління інноваціями
 80. Управління конкурентноздатністю
 81. Управління персоналом
 82. Управління регіональним розвитком
 83. Управління якістю
 84. Філософія
 85. Фінанси, гроші та кредит