Наукова діяльність

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Задоволення освітніх потреб осіб з функціональними обмеженнями як фактор їх інтеграції у суспільство

Шифр та назва галузі знань:  01 «Освіта».

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Керівник:

Д.соц.н., доц. Чернецький Ю.О.

Виконавці:

к.соц.н. Бурова Г.В.,

к.е.н.

Шафранова К.В.,

асист.

Артеменко А.Б.,

асист.

Савицька А.Ю.

30.06.2020 р. Виконання курсових та магістерських робіт, конкурсних наукових робіт, проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, тренінгів тощо. Опублікування результатів у наукових виданнях, виступи на конференціях різного рівня, видавництво колективної монографії.

Пріоритетним напрямком діяльності інституту стала наукова діяльність.

Важливим напрямком наукових досліджень ВНЗ є молодіжні проблеми. Результати досліджень щороку висвітлюються на Міжнародній науково-практичній конференції „Молодь в умовах нової соціальної перспективи”, яка проводиться за сприяння Представництва Європейської Комісії в Україні спільно з молодіжним об’єднанням „Євроклуб”, обласною радою молодих учених і спеціалістів та іншими зацікавленими організаціями. В конференції беруть участь провідні вчені та студенти ВНЗ Києва, Дніпропетровська, Харкова, Одеси, Білорусі, Росії, Польщі, Німеччини та інших країн. За роки діяльності ВНЗ проведено 12 таких конференцій.

Загальною темою наукової роботи студентів є „Задоволення освітніх потреб осіб із функціональними обмеженнями як фактор їх інтеграції у суспільство”.

На кафедрі соціальної роботи працюють студентська соціальна служба та соціологічна лабораторія. В центрі уваги – проблеми адаптації першокурсників, студентів із особливими потребами до умов навчання. Матеріали соціологічних досліджень з гендерної проблеми використовуються обласною радою жінок, а опитування громадської думки проводилось на замовлення депутатського корпусу.

Проведення тренінгів у загальноосвітніх школах, інформаційних днів ЄС, конкурсу „Юний дипломат” – традиційна робота учасників клубу тренерів із європейської тематики, який організовано і функціонує на кафедрі міжнародної інформації.

Студенти гуртка „Реабілітолог” (кафедра фізичної реабілітації) поширюють інформацію стосовно здорового способу життя, проводять медико-біологічні дослідження, розробляють реабілітаційні програми для осіб із функціональними обмеженнями.

На кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності сформовано студентський науковий гурток „Топ-менеджер”. Молоді науковці займаються визначенням основ сучасного бізнесу, готуються до заснування власної справи, вивчають права осіб із особливими потребами і можливості їх працевлаштування на підприємствах Житомирської області.

Учасники англійського клубу (кафедра гуманітарних наук) поглиблено вивчають англійську мову, проводять тематичні вечори.

Студенти ЖЕГІ беруть активну участь у Всеукраїнських та університетських конкурсах, серед яких:

· Всеукраїнський конкурс студентських робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Фізичне виховання і спорт» (м. Львів);

· Міжнародний конкурс студентських робіт із актуальних питань менеджменту туристичної індустрії. Напрям: санаторно-курортне лікування (м. Харків);

· Конкурс студентських наукових робіт за тематикою Всеукраїнської студентської наукової конференції «Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ);

· Конкурс студентських наукових робіт за тематикою Відкритої науково-практичної конференції студентів факультету фізичного виховання, фізичної реабілітації і валеології. Напрям: фізична реабілітація при різноманітних захворюваннях (м. Київ).

Значним досягненням стала перемога студентки Тичини Ольги у конкурсі на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді. Її проект „Реабілітаційний центр для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей” здобув високі оцінки експертів та був рекомендований до реалізації.

Реєстраційна картка науково-технічної тематики “Науково-методичні основи соціальної, фізичної реабілітації та рекреації різних верств населення”

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та туризму за 2017-2022 н.р.