Терміни етапів вступу

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчанняСтроки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання (зі змінами)

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 05 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, мотиваційних листів 18:00

08 серпня 2022 року

19 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного

тесту

18:00

23 серпня 2022 року

Строки проведення сесії творчих конкурсів 09-16 серпня            2022 року  

20-27 вересня 2022 року

 

Строки проведення Університетом індивідуальної усної співбесіди 09-16 серпня                  2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше

02 вересня 2022 року

29 вересня  2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2022 року

                              не пізніше

01 жовтня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

 

 

 

 

 

 

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 05 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18:00

23 серпня 2022 року

19 вересня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань 24 – 30 серпня 2022 року 20-27 вересня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше18:00

07 вересня 2022 року

29 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2022 року

не пізніше

01 жовтня 2022року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в Університеті 16 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, , які вступають на результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту, фахового іспиту в Університеті 0 18.00 15 вересня 2022 року
Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту 27 червня – 18:00 18 липня

2022 року

Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту 16 – 23 серпня 2022 року
Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти 10-17 серпня 2022 року
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти 07-10 вересня 2022 року
Строки проведення індивідуальні усні співбесіди в Університеті замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту 25-31 серпня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 20 вересня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням не пізніше ніж 20 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 25 вересня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 10 жовтня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня.

Примітка 1. У додатковий набір для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів відбувається з 05 по 16 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 19 по 23 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Примітка 2. Для вступників на основі:

  • освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра;
  • ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;
  • освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму здобуття освіти відбувається з 14 по 21 березня та з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 22 по 26 березня та з 14 по 18 листопада 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 березня та 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2022 року.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року 12 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет “Україна” 18:00 16 липня 2022 року 23 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18:00 22 липня 2022 року 23 серпня 2022 року
Строки проведення сесії творчих конкурсів 14-22 липня 2022 року 26-30 серпня 2022 року
Строки проведення Університетом “Україна” співбесід 17-19 липня 2022 року 26-30 серпня 2022 року
Строки проведення Університетом “Україна” вступних випробувань 23-30 липня 2022 року 26-30 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 18:00 години 04 серпня 2022 року 31 серпня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року не раніше 30 вересня 2022 року

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року 126 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18:00 22 липня 2022 року 23 серпня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань 23-30 липня 2022 року 26-30 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 18:00 04 серпня 2022 року 31 серпня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року не пізніше 30 вересня 2022року

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 15 – 22 липня 2022 року
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 26 квітня – 18:00 17 травня 2022 року
Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання) 13 – 16 червня 2022 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) за графіком, затвердженим МОН України 20 червня – 02 липня 2022 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів 20 червня – 02 липня 2022 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів 18-30 липня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 08 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року

 

Примітка 1.

додатковий набір для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів відбувається з 05 по 16 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 19 по 23 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Примітка 2.

Для вступників на основі: 1) освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра; 2) ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра; 3) освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму здобуття освіти відбувається з 14 по 21 березня та з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 22 по 26 березня та з 14 по 18 листопада 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 березня та 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2022 року.