Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ОС “магістр”

Денна форма навчання

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності (ОКР спеціаліст, ОС магістр)
Спеціальності

ОС магістра

Вступні випробування Ваговий коефіцієнт Курс Термін
навчання
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код Код Назва За кошти фізичних, юридичних осіб
Денна форма Заочна форма
231 Соціальна робота 15 0
Соціальна робота 231 231 Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови; Фаховий іспит 0.5                                                        0.5 1 курс 1 р. 6 м. 100
Інші спеціальності (ОС бакалавра) 231 Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови; Фаховий іспит 0.5                                                        0.5 1 курс 1 р. 6 м. 100
Інші спеціальності (спеціаліст, магістр) 231 Соціальна робота Іноземна мова;  Фаховий іспит 0.5                                                        0.5 1 курс 1 р. 6 м. 100