Підвищення кваліфікації

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

на 2022-2023 н.р.

ПІП НПП, посада, науковий ступінь, вчене звання

Рік останнього підвищення кваліфікації Запланований термін підвищення кваліфікації Місце проходження підвищення кваліфікації Форма та обсяг підвищення кваліфікації
ЗВО, семінар, вебінар, академічна мобільність тощо Стажування

Творча відпустка

Артеменко Анна Броніславівна, доктор філософії із соціології, завідувач кафедри 2021 05.09-25.09.2022

 

 

 

 

 

 

20-21.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2022 – 15.02.2023

 

ТОВ “Академія цифрового розвитку”

 

 

 

 

МОН, НМЦВФПО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінговий Центр Наталії Сабліної

Он-лайн курс «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» (45 год. / 1,5 кр. ECTS)

 

Дистанційне навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів ЗВО «Особливості розроблення та змістовного наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» (8 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

 

 

 

 

Навчально-терапевтичний онлайн-курс підвищення кваліфікації «Психологічна допомога та робота психолога з військовими та їх родинами у дні війни. Військова психологія» (33 год. / 1,1 кр. ECTS)

   
Батаєва Катерина Вікторівна, д.філософ.н., проф., професор кафедри

 

2020 07-21.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

20-21.12.2022

 

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

 

 

 

 

 

НАЗК

 

 

 

 

 

 

МОН, НМЦВФПО

 

Дистанційне  навчання на тему «Створення та адміністрування електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle» (90 год. / 3 кр. ECTS)

 

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

Дистанційне навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів ЗВО «Особливості розроблення та змістовного наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» (8 год. / 0,2 кр. ECTS)

   
Бородіна Оксана Сергіївна, к.пед.н., доцент кафедри 2022 05.09-25.09.2022

 

 

 

 

 

Листопад 2022

ТОВ “Академія цифрового розвитку”

 

 

 

 

НАЗК

Он-лайн курс «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» (45 год. / 1,5 кр. ECTS)

 

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

   
Гусаревич Олександр Валентинович, к.н. з фіз. вих. та спорту, доцент кафедри 2021 Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

15.05-23.06.2023

НАЗК

 

 

 

 

 

 

Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща)

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне стажування на тему «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти»

(180 год. / 6 кр. ECTS)

 
Кузьменко Віктор Йосипович, к.пед.н., доцент кафедри 2021 Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

15.05-23.06.2023

НАЗК

 

 

 

 

 

 

Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща)

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне стажування на тему «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» (180 год. / 6 кр. ECTS)

 
Пономаренко Владислав Іванович, д.мед.н., проф., професор кафедри 2021 Листопад 2022

 

 

 

 

 

 

15.05-23.06.2023

НАЗК

 

 

 

 

 

 

Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща)

Навчальний курс «6 кроків до академічної доброчесності» (7 год. / 0,2 кр. ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне стажування на тему «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти»

(180 год. / 6 кр. ECTS)