Бібліотека

Здобувачі вищої освіти інституту мають у своєму розпорядженні бібліотеку із загальним фондом понад 14 тис. примірників. Сформовано електронний каталог навчальних посібників, підручників, монографій, наукових праць тощо за дисциплінами циклу загальної та професійної підготовки освітніх програм. Бібліотека Інституту під’єднана до Електронного каталогу бібліотеки Університету «Україна». Загальна площа бібліотеки становить 72,2 кв. м.