Портфоліо освітньої програми

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання) – відсутній

1.2.Стандарт вищої освіти за спеціальністю від 19.12.2018 (зі змінами від 28.05.2021 №593 та від 13.01.2022 №26)

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю

Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений рішенням Вченої ради Університету “Україна” від 22.02.2018 р. (протокол №1) і введений в дію наказом №21 від 26.02.2018 р.

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

 

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування (прикріплені файли).

Освітньо-професійна програма 2022 року

Наказ від 28.04.2022 р. №38 “Про введення в дію освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2022/2023 н.р.

Рішення Вченої ради Університету “Україна” від 28.04.2022 р.

Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з фізичної терапії, ерготерапії та спеціальної освіти

Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту

Витяг із протоколу засідання кафедри

Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї

 

Освітньо-професійна програма 2021 року

Наказ від 01.07.2021 р. №146 “Про введення в дію освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2021-2022 н.р.

Рішення Вченої ради Університету “Україна” від 01.07.2021 р.

Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з фізичної терапії, ерготерапії та спеціальної освіти

Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту

Витяг із протоколу засідання кафедри

Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї

Результати обговорення проєкту освітньої програми

 

Освітньо-професійна програма 2020 року

Наказ від 09.07.2020 р. №93 “Про затвердження уніфікованих навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2020-2021 н.р.”

Рішення Вченої ради Університету “Україна”

Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з фізичної терапії, ерготерапії та спеціальної освіти

Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту

Витяг із протоколу засідання кафедри

 

Освітньо-професійна програма 2019 року

Наказ від 27.12.2019 р. №217 “Про затвердження оновлених навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2019-2020 н.р. та Тимчасового стандарту з метою ліцензування”

Рішення Вченої ради Університету “Україна”

Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з фізичної терапії, ерготерапії та спеціальної освіти

Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту

Витяг із протоколу засідання кафедри

 

Освітньо-професійна програма 2018 року (після виходу стандарту)

Наказ від .11.2018 р. № “Про затвердження та введення в дію освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціальностей Університету “Україна” на 2018-2019 н.р.”

Рішення Вченої ради Університету “Україна”

Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з фізичної терапії, ерготерапії та спеціальної освіти

Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту

Витяг із протоколу засідання кафедри

 

Освітньо-професійна програма 2018 року (до виходу стандарту)

Наказ від 04.04.2018 р. №50 “Про затвердження та введення в дію освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціальностей Університету “Україна” на 2018-2019 н.р.”

Рішення Вченої ради Університету “Україна”

Витяг із протоколу Науково-методичного об’єднання з фізичної терапії, ерготерапії та спеціальної освіти

Рішення Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту

Витяг із протоколу засідання кафедри

 

1.6. Навчальний план (прикріплений файл)

Навчальний план 2022-2023 н.р.

Навчальний план 2021-2022 н.р.

Навчальний план 2020-2021 н.р.

Навчальний план 2019-2020 н.р.

Навчальний план 2018-2019 н.р. після стандарту

Навчальний план 2018-2019 н.р. до виходу стандарту

 

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми:

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2022 року:

 1. Рецензія Головного фізичного реабілітолога Клініки сучасної неврології та ортопедії «Motion Base» Тараса Свища
 2. Рецензія-відгук випускника спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія” Сергія Смолкіна

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2021 року:

 1. Рецензія Брусилівського селищного голови Габенця В.В.
 2. Рецензія-відгук випускника спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія” лікаря спортивної медицини ФК “Полісся” Паламарчука Г.

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2020 року:

 1. Рецензія лікаря з лікувальної фізкультури КП “Обласний медичний центр спортивної медицини “ЖОР” Герез Н.П.
 2. Відгук головного фізичного реабілітолога клініки сучасної неврології та ортопедії “Motion Base” Свища Т.І.

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2019 року :

 1. Рецензія лікаря з лікувальної фізкультури КП “Обласний медичний центр спортивної медицини “ЖОР” Герез Н.П.
 2. Відгук студентки Сібової А.А.

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2018 року (після виходу стандарту):

 1. Рецензія Брусилівського селищного голови Габенця В.В.
 2. Відгук студента Ковальчука А.А.

 

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

 

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

 

2.4. ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія» освітньо -професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» за першим рівнем вищої освіти у відокремленому підрозділі закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” “Житомирський економіко-гуманітарний інститут”

 

2.5. Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи

Висновок ГЕР

Рішення НАЗЯВО про акредитацію

Сертифікат про акредитацію

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін (розміщено в електронних курсах дисциплін на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу)

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=116

 

3.2. Силабуси (посилання на офіційний сайт)
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=15465

 

3.3. Анотації дисциплін (посилання на базу на сайті для вступників)

Алфавітний покажчик навчальних дисциплін українською мовою

 

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Лікувальна фізична культура» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» складено на основі навчального плану, профілю освітньо-професійної програми, стандарту вищої освіти для підготовки бакалаврів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Укл.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. Житомир : Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна», 2021. 27 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» складено на основі навчального плану, профілю освітньо-професійної програми, стандарту вищої освіти для підготовки бакалаврів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Укл.: О.В. Гусаревич, О.В. Савенко. Житомир : Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна», 2021. 26 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи обстеження і контролю в фізичній терапії та ерготерапії (при захворюваннях серцево-судинної системи, нервової системи, опорно-рухового апарату, дихальної системи)» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» складено на основі навчального плану, профілю освітньо-професійної програми, стандарту вищої освіти для підготовки бакалаврів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Укл.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. Житомир : Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна», 2021. 29 с.

 

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження практик

Робоча програма ознайомчої клінічної практики спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Робоча програма навчальної клінічної практики спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Робоча програма клінічної практики спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Робоча програма виробничої клінічної практики спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наскрізна програма практичної підготовки бакалаврів

 

3.6. Програма комплексного атестаційного екзамену

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Витяги з наказів про затвердження гарантів

Наказ №213 від 01.11.2021 р. про затвердження гарантів

Наказ №189 від 16.11.2020 р. про затвердження гарантів

Наказ №59 від 16.04.2020 р. про затвердження гарантів

Наказ №142 від 25.10.2019 р. про затвердження гарантів

Наказ від 12.07.2018 р. №75 “Про затвердження гарантів освітніх програм ступенів вищої освіти на 2018-2019 н.р.”

 

4.2. Витяги з наказів про затвердження складу проєктних груп

Наказ №190 від 16.11.2020 р. про затвердження складу проєктних груп

Наказ №58 від 16.04.2020 р. про затвердження складу проєктних груп

Наказ №143 від 28.10.2019 р. про затвердження складу проєктних груп

Наказ від 12.07.2018 р. №76 “Про затвердження проєктних груп освітніх програм ступенів вищої освіти на 2018-2019 н.р.”

 

4.3. Витяги з наказів про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №214 від 01.11.2021 р. про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №191 від 16.11.2020 р. про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №144 від 28.10.2019 р. про затвердження складу груп забезпечення

Наказ від 12.07.2018 р. №77 “Про затвердження груп забезпечення спеціальностей ступенів вищої освіти на 2018-2019 н.р.”

 

4.4.Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)
Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Університету “Україна” за 2021-2022 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр у 2021-2022 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС колегами у 2021-2022 н.р.
Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти у 2021-2022 н.р.

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Університету “Україна” за 2020-2021 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр у 2020-2021 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС колегами у 2020-2021 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти у 2020-2021 н.р.

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Університету “Україна” за 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр у IІ семестрі 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС колегами у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

4.5. Перелік наукових праць викладачів (розміщено на особистих сторінках викладачів)

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри соціально-реабілітаційних технологій за 2017-2022 н.р.

 

4.6. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

4.7. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщено на особистих сторінках викладачів)

 

4.8. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщено на особистих сторінках викладачів)

 

4.9. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми

Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» у 2021-2022 н.р.

Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» у 2020-2021 н.р.

 

V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

За час існування інституту було випущено понад 500 фізичних реабілітологів/фізичних терапевтів, які обіймають посади асистентів фізичних терапевтів, реабілітологів, масажистів, спеціалістів із кінезітерапії. Випускник спеціальності Бондарчук Дмитро Олегович (випускник 2010 р.) обіймає посаду фізичного терапевта у Міжнародному благодійному фонді «Місія в Україні» (м. Житомир); Кукушка Анастасія Олександрівна (випускниця 2015 р.) – асистент фізичного терапевта в Міжнародному благодійному фонді «Місія в Україні» (м. Житомир); Стрельченко Світлана Олександрівна (випускниця 2016 р.) – реабілітолог, масажист у медичному центрі «Відновлення» (м. Житомир); Бабій Ігор Володимирович (випускник 2018 р.) – провідний спеціаліст із кінезітерапії в оздоровчому центрі «Здоровий рух» (м. Київ); Свищ Тарас Іванович (випускник 2018 р.) – головний фізичний реабілітолог у клініці сучасної неврології та ортопедії «Motion Base» (м. Київ); Смолкін Сергій Миколайович (випускник 2020 р.) – фізичний реабілітолог у клініці сучасної неврології та ортопедії «Motion Base» (м. Київ).

Бардашевський Юрій Валерійович (випускник 2003 р.) у 2011 році захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності «Фізична реабілітація» (тема кандидатської дисертації: «Корекція рухової функції учнів із наслідками дитячого церебрального паралічу засобами фізичної реабілітації»). Наразі є провідним науковцем кафедри соціально-реабілітаційних технологій інституту, членом Української Асоціації фізичної терапії (категорія А, реєстраційний номер A06070010, з 2007 р.); засновником ГО «Федерація з веслування на човнах «Дракон» Житомирської області» (з 17.12.2015 р.); у 2020 р. отримав подяку за вагомий особистий внесок у розвиток та пропагування фізичної культури та спорту від Київського міського голови; у 2021 р. здобув перемогу у номінації «Кращий тренер 2021 року» виконавчого комітету Житомирської міської ради за високі досягнення у галузі фізичної культури і спорту.

Результати опитування “Працевлаштування очима випускників” у 2020-2021 р.р.

Результати опитування “Працевлаштування очима випускників” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

5.2. Звіти про проведення ярмарків вакансій, переговорів або зустрічей із роботодавцями стосовно працевлаштування студентів і випускників (прикріплені файли)

Основні аспекти іпотерапії для діток з інвалідністю (28.08.2021) https://zh.uu.edu.ua/berehynia-polissia/

 

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

 

5.5. Склад Ради роботодавців. На сторінці https://zh.uu.edu.ua/informatsiia-pro-instytut/rady-robotodavtsiv/plan-roboty/ розміщено План співпраці з Радою роботодавців, а на сторінці https://zh.uu.edu.ua/informatsiia-pro-instytut/rady-robotodavtsiv/zvit-pro-robotu/ – Звіт про роботу Ради роботодавців.

 

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

Угоди з роботодавцями

Результати опитування “Працевлаштування очима роботодавців” у 2021-2022 н.р.

Результати опитування “Працевлаштування очима роботодавців” у 2020-2021 н.р.

Результати опитування “Працевлаштування очима роботодавців” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

5.7. Перелік баз практики

Ознайомча клінічна, навчальна клінічна, виробнича клінічна і клінічна практики студентів є різносторонньою та пізнавальною діяльністю, студенти проходять практику на базі спеціальних освітніх закладів, закладів охорони здоров’я та реабілітаційних центрів та закладів, що відповідають професійному спрямуванню спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». З частиною баз практики інститутом налагоджена давня співпраця, але студенти мають право виявляти ініціативу у виборі бази практики.

Бази практик 2022-2023 н.р.

Бази практики 2021-2022 н.р.

Бази практики 2020-2021 н.р.

Результати опитувань “Дуальна форма здобуття освіти” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Дуальна форма здобуття освіти” у 2020-2021 н.р.

Бази практики 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Дуальна форма здобуття освіти” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

Представники підприємств-роботодавців є частими гостями в інституті, запрошуються до участі у різноманітних заходах, викладання дисциплін.

Студенти на сеансі лікувального масажу (05.10.2021) https://zh.uu.edu.ua/masazh-u-fizychnij-terapii-erhoterapii/

Практичне заняття з дисципліни на тему «Методи клінічного обстеження та клінічні інструменти при роботі з пацієнтами з порушеннями опорно-рухового апарату» (25.09.2021) https://zh.uu.edu.ua/osnovy-reabilitatsijnoho-obstezhennia/

Лекції керівника Житомирської обласної організації Українського товариства сліпих із дисципліни «Соціальна реабілітація» на тему «Поняття про абілітацію та реабілітацію, соціальний патронаж» (22.10.2021) https://zh.uu.edu.ua/poniattia-pro-abilitatsiiu-ta-reabilitatsiiu-sotsialnyj-patronazh/

Студенти спеціальності, як правило, уже в процесі навчання починають працювати. Це стає можливим завдяки проходження різних видів практик під час навчання, де вони можуть зарекомендувати себе та отримати можливість свої здобуті теоретичні знання застосувати на практиці.

Завдяки набутим під час навчання ґрунтовним знанням та практичним навичкам роботи вони проявляють себе як справжні професіонали, відповідально ставляться до своїх обов’язків, постійно самовдосконалюються, тому роботодавці ними задоволені, висловлюють слова подяки інституту за високу якість навчання і запрошують наших студентів молодших курсів приходити до них на практику з перспективою подальшого працевлаштування.

Подяка Житомирського обласного благодійного фонду «Берегиня Полісся»

Запрошення випускників на роботу від Клініки сучасної неврології та ортопедії «Motion Base»

            Запрошення Центральної районної лікарні Житомирської районної ради

Відгук-подяка інституту від Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області

 

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти і професорсько-викладацького складу

6.1. У 2020-2021 н.р. викладачі кафедри пройшли стажування у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова на кафедрі фізичної реабілітації (к.н. з фіз.вих. та спорту Гусаревич О.В., к.пед.н. Бородіна О.С., к.н. з фіз.вих. та спорту Бардашевський Ю.В.).

 

6.2. У 2020 р. підписаний договір із Донбаською державною машинобудівною академією. У рамках угоди про академічну мобільність в учасників освітнього процесу є можливість навчатися, викладати, стажуватися, проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти.

З великим задоволенням у рамках угоди про академічну мобільність студенти освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» слухають лекції викладача Дзензелюка Дмитра Олексійовича, кандидата педагогічних наук, який також займається практичною діяльністю у сфері надання реабілітаційних послуг.

 

Договір про співробітництво (співпрацю) з Ужгородським національним університетом №20/01/20 від 22.01.2020 р.

Договір про співробітництво (співпрацю) з Донбаською державною машинобудівною академією №TC-05-2020 від 20.11.2020 р.

 

6.3. Згідно із програмами міжнародного співробітництва здобувачі освіти Університету «Україна», в тому числі територіально відокремлених структурних підрозділів, зі знанням іноземних мов мають змогу здобувати освіту за кордоном у Польщі (Вістула), Литві (Шяуляй).

На сьогодні зазначені програми реалізуються на основі подвійного дипломування, тобто шляхом паралельного або послідовного навчання в Університеті «Україна» та у закордонному закладі освіти-партнері.

Здобувачі вищої освіти університету щороку проходять практику і стажування в готелях і туристичних комплексах Болгарії, Туреччини, Кіпру.

У січні-лютому 2022 р. надіслано листи із пропозиціями укласти договори про академічну мобільність до низки зарубіжних закладів освіти, де є відповідна спеціальність: це Академія імені Анжея Фрича Моджевського (недержавний заклад вищої освіти у м. Краків, Польща), Академія виховання фізичного і спорту імені Єджея Снядецкего (державний заклад вищої освіти у м. Гданську, Польща), Університет імені Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща). У найближчих планах – подальше розширення спектру зарубіжних партнерів.

VIІ. Наукова робота студентів

Студенти кафедри соціально-реабілітаційних технологій мають можливість займатися в гуртку практичного спрямування «Майстерня здоров’я» (викладач-наставник – Гусаревич О.В., Волинець О.А. – керівник-здобувач вищої освіти), який займається проведенням тренінгів, організацією круглих столів, публікацією тез на конференції регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, наукових статей, написанням конкурсних робіт, а також відпрацюванням практичних методів фізичної терапії на хворих. Його учасниками у 2021-2022 н.р. є 17 здобувачів освіти.

Студентське формування «Соціологічна лабораторія» (викладач-наставник Артеменко А.Б., Смірнова І.В. – керівник-здобувач вищої освіти) спрямоване на здійснення профілактичних заходів щодо попередження негативних явищ у студентському середовищі, підтримку і розвиток волонтерського руху в студентському середовищі, вдосконалення студентами практичних навичок через залучення до практичної діяльності, поетапну розробку студентами дослідницьких програм та вирішення актуальних проблем.

Наскрізна тематика НДР здобувачів вищої освіти – «Науково-методичні основи соціальної, фізичної реабілітації та рекреації різних верств населення» (керівник Гусаревич О.В.). Тема зареєстрована у серпні 2022 р., державний реєстраційний номер: 0121U112612. У рамках цієї тематики в І семестрі 2021-2022 н.р. студентами підготовлено тези на ХХI Міжнародну науково-практичну конференцію «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», взято участь у Конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти за тематикою XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики», результатом якого стало отримання подяки здобувачем освіти Смолкіним С.М., листопад 2021 р.

Щорічно в інституті організовується та відбувається Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» за участю студентів як нашого Університету, так і інших закладів освіти України (https://zh.uu.edu.ua/naukova-diialnist/elektronni-naukovi-vydannia/).

https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/170308073_270013144803004_7416453817651077776_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ErL1c-Y-5FIAX-mi5c0&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=00_AT_ySZ03vG1MPteJzaaxC2s5t2alpVkjgtUniBy_xYtorA&oe=6225AA3Fhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/170308073_270013144803004_7416453817651077776_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ErL1c-Y-5FIAX-mi5c0&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=00_AT_ySZ03vG1MPteJzaaxC2s5t2alpVkjgtUniBy_xYtorA&oe=6225AA3FБуло започатковано семінар “Академічна доброчесність від А до Я“.

Студенти успішно виступали на багатьох конференціях, де мали змогу донести своє бачення та перейняти досвід інших.

Сертифікати студентів

 

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за 2017-2021 роки

 

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

7.3. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

Конференція “Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики” (м. Київ)

Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених “Молодь: освіта, наука, духовність” (м. Київ)

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах” (м. Житомир)

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції та концептуальні напрямки розвитку інклюзивних практик” (м. Мелітополь)

 

7.4. Участь у конкурсах студентських наукових робіт

 

VIІІ. Проміжна і підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисциплін “Лікувальна фізична культура”, “Теорія та методика фізичного виховання”, “Методи обстеження і контролю в фізичній терапії та ерготерапії (при захворюваннях серцево-судинної системи, нервової системи, опорно-рухового апарату, дихальної системи)”

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не містять конфіденційної інформації

Результати опитувань “Освітня програма очима здобувачів вищої освіти” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима випускників” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима роботодавців” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу” у 2021-2022 н.р.

 

Результати опитувань “Освітня програма очима здобувачів вищої освіти” у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима випускників” у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима роботодавців” у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу” у 2020-2021 н.р.

 

Результати опитувань “Освітня програма очима здобувачів вищої освіти” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима випускників” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима роботодавців” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань “Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу” у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

9.4.Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

 

9.5. Журнал відвідування відкритих занять

 

9.6. Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату

Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату у 2021-2022 н.р.

Результати опитування викладачів стосовно системи запобігання плагіату у 2020-2021 н.р.

Результати опитування студентів стосовно системи запобігання плагіату у 2020-2021 н.р.

 

9.7. Результати опитування “Адаптація першокурсників”

Результати опитування “Адаптація першокурсників” у 2021-2022 н.р.

Результати опитування “Адаптація першокурсників” у І семестрі 2020-2021 н.р.

 

9.8. Моніторинг якості навчання англійської мови

Моніторинг якості навчання англійської мови у 2021-2022 н.р.

Моніторинг якості навчання англійської мови у 2020-2021 н.р.

Моніторинг якості навчання англійської мови у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

 

Студенти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» мають у своєму розпорядженні бібліотеку із загальним фондом понад 14 тис. примірників. Сформовано електронний каталог навчальних посібників, підручників, монографій, наукових праць тощо за дисциплінами циклу загальної та професійної підготовки освітніх програм. Загальна площа бібліотеки становить 72,2 кв. м.

Бібліотечний фонд постійно комплектується новими надходженнями. Бібліотека співпрацює із 34-ма видавництвами України. Розвинуто вітчизняний книгообмін. Щорічно у вересні для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» видаються комплекти навчальної літератури.

Бібліотека інституту під’єднана до Електронного каталогу бібліотеки Університету «Україна». Створюється локальна електронна бібліотека, що постійно оновлюється. Повнотекстові документи завантажуються на сайті електронної бібліотеки Університету: https://ush.com.ua/kvuulib.

Крім цього кафедра активно використовує періодичні видання, які є у відкритому доступі:

Назва журналу

Електронна версія

Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія У відкритому доступі

https://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/issue/archive

Спортивна медицина і фізична реабілітація У відкритому доступі

https://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=smed

 

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

Для забезпечення належної якості освітньої діяльності в інституті широко використовуються технічні засоби та комп’ютерні технології.

Для наглядної демонстрації та трансляції в режимі відеоконференцій при проведенні лабораторних робіт у навчальний процес впроваджено комплект обладнання (спеціальна вебкамера для мікроскопу, спеціалізоване програмне забезпечення і комп’ютер з 25” монітором), яке дозволяє виводити на екран монітора зображення з мікроскопу. Також заняття проводяться в комп’ютерних класах 203 та 206 ІІ корпусу, в яких встановлені 26 та 19 комп’ютерів Intel Pentium BR G4400-3,3Ghz/4Gb/HDD 500Gb Монітор LG 21.5″ відповідно.

Заняття в дистанційному режимі проводяться з аудиторій 2Л1, 2Л2 і 2Л3, які оснащені мультимедійними проекторами, вебкамерами, мікрофонами, акустичними системами, мікшерними пультами і ноутбуками.

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

Кожен викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ розміщує комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни – нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни.
 2. Методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять (плани семінарських занять, завдання для практичних та лабораторних занять, методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять, контрольні завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, збірник задач, вправ, збірник ситуаційних завдань, ділові ігри тощо).
 3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів (завдання для самостійного вивчення студентами окремих тем, збірник ситуаційних завдань, тестів, задач, теми рефератів та методичні вказівки до їх виконання, питання для самоконтролю).
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів.
 5. Модульні контрольні роботи (тестові завдання).
 6. Варіанти контрольних робіт для проведення ректорської контрольної роботи.
 7. Білети екзаменаційні (залікові, семестрові).
 8. Пакети ККЗ (для проведення ККР).
 9. Тематика курсових робіт.
 10. Конспект лекцій.
 11. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для заочної форми навчання.
 12. Тематика індивідуальних завдань і науково-дослідних робіт студентів.
 13. Методичне забезпечення контролю знань.
 14. Питання для самоконтролю з дисципліни, завдання для поточного контролю знань, модульного контролю.
 15. Варіанти тестів для поточного підсумкового тестування.
 16. Питання для підготовки до екзамену (заліку).
 17. Тематика і завдання щодо контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 18. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 19. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
 20. Демонстраційні матеріали (рисунки, таблиці, презентації тощо).

Інформаційні ресурси для викладачів на сторінках офіційного сайту університету:

Нормативні документи

Основні нормативні документи університету

Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників

Академічна доброчесність

Заходи боротьби з корупцією

Структура університету

Корисні посилання

Управління якістю освіти

Організація навчально-виховного процесу

Навчально-методична діяльність

Бібліотека

Підвищення кваліфікації викладачів

Наскрізне навчання

Супровід навчання

Новини освіти

Конкурс на заміщення посад

Інклюзія

Наука

Міжнародний вектор

Сторінки університету https://www.facebook.com/UUkraine/  та Житомирського економіко-гуманітарного інституту https://www.facebook.com/vmurol.zt у Facebook та https://www.instagram.com/univerukr?r=nametag в Instagram.

Інформаційні ресурси з організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ :

Інструкція для викладачів

Інструкція для викладачів: Як користуватися сервісом відеоконференцзв’язку

 

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку

Загальна площа приміщень, що використовуються інститутом, становить 1765 кв.м., із них навчальна площа – 1501 кв.м.

Здобувачі вищої освіти у процесі навчання користуються матеріально-технічною базою, методичним і науковим забезпеченням. На базі інституту створено спеціалізовані аудиторії: аудиторію іноземної мови.

Кабінет доклінічної практики

Спеціалізована аудиторія іноземної мови

Комп’ютерний клас

Важливу роль в освітньому процесі відіграє інформаційне забезпечення, а також використання комп’ютерних технологій. В інституті функціонує два комп’ютерних класи загальною площею 56 кв. м із загальною кількістю комп’ютерних робочих місць 30.

Актова зала

В інституті є актова зала площею 129,0 кв. м, де здобувачі вищої освіти готують святкові виступи, весело проводять дозвілля.

Конференц-зала

У конференц-залі площею 29,9 кв. м проводяться круглі столи, вебінари, селектори тощо.

Пункт харчування

У приміщенні інституту обладнано затишний пункт харчування, де можна зберігати їжу в холодильнику, розігріти її у мікрохвильовій пічці, поспілкуватися з товаришами за чаюванням, подивитися телевізор. Також укладений договір із ФОП Черняк О.С. щодо послуг з доставки їжі. Загальна площа пункту харчування – 20,4 кв. м.

Медичний пункт

В інституті є медичний пункт площею 18,9 кв. м.

Спортивна інфраструктура

Для фізичного і культурного розвитку є спортивна зала загальною площею 66 кв. м., обладнана душовими кабінами, спортивний майданчик, діють спортивні секції, зокрема, секція настільного тенісу та секція веслування на човнах «Драгонбот».

Гуртожиток

Адміністрація інституту та завідувачі кафедр за запитом здобувачів освіти організовує поселення іногородніх здобувачів вищої освіти та контролює кураторами та відповідними службами інституту умови проживання. Зокрема, потреба іногородніх здобувачів вищої освіти у житлі у 2021-2022 н.р. забезпечується через надання місць у гуртожитку Житомирського державного університету ім. І.Франка, а також формування бази доступного орендованого житла.

Результати опитувань “Університет очима студентів” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Університет очима студентів” у 2020-2021 н.р.

 

Результати опитування споживачів освітніх послуг у 2021-2022 н.р.

Результати опитування споживачів освітніх послуг у 2020-2021 н.р.

 

Результати опитувань “Оцінювання ефективності дистанційної форми навчання” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Оцінювання ефективності дистанційної форми навчання” у 2020-2021 н.р.

 

Результати опитувань “Інклюзивна освіта” у 2021-2022 н.р.

Результати опитувань “Інклюзивна освіта” у 2020-2021 н.р.

 

11. Організаційні документи.

Наказ про реорганізацію кафедри