Пономаренко Владислав Іванович

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Вчене звання: професор

Відомості про вищу освіту

Донецький державний медичний інститут, 1980 р., спеціальність – гігієна, санітарія та епідеміологія. Кваліфікація – лікар (ЖВ №983706 від 26.06.1980 р.)

Мелітопольський інституті екології та соціальних технологій Університету “Україна”, 2020 р., спеціальність – фізична реабілітація. Кваліфікація – магістр фізичної реабілітації, викладач вищого навчального закладу

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини”, Навчання за спеціальністю “Фізична терапія, ерготерапія”. Диплом М 20 №060208 від 28.02.2020 р.

Проходження атестації в атестаційній комісії при Департаменті охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації. Підтверджено кваліфікаційну категорію зі спеціальності Організація і управління охороною здоров’я. Посвідчення №2975 від 07.10.2021 р.

Веде навчальні дисципліни:

 1. Курортологія (30 ауд. год. / 14 лекц. год.)
 2. Професійна майстерність (30 ауд. год. / 14 лекц. год.)
 3. Основи медичних знань (кардіологія, пульмонологія, ортопедія, неврологія) (46 ауд. год. / 30 лекц. год.)
 4. Методи обстеження і контролю в фізичній терапії та ерготерапії (ССС, НС, ОРА, ДС) (60 ауд. год. / 30 лекц. год.)
 5. Основи фізичної терапії, ерготерапії (60 ауд. год. / 42 лекц. год.)
 6. Вступ до спеціальності (60 ауд. год. / 30 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Пономаренко В. Методологія комплексної реабілітації інфекційних захворювань лікувальними фізичними чинниками в сучасних умовах. Запоріжжя. 2021 р.
 2. Пономаренко В.  Реабілітація при Covid-19: обґрунтування ефективних складових частин комплексного реабілітаційного втручання / В. Пономаренко, К. Милиця, Т. Амеліна // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2021. – № 3. – С. 76-82.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

 1. Пономаренко В.І. Складання реабілітаційних програм. Навчальний посібник. – Мелітополь, 2017. – 529 с. ISBN 978-966-2333-45-9
 2. Пономаренко В.І., Милиця К.М., Шафранова К.В. Фізична терапія, ерготерапія в запитаннях і відповідях. Методичний посібник тренінгу. – Запоріжжя, 2022. – 231 с. у друці.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

 1. Комплексі методики реабілітації хворих у санаторії / За редакцією В.І.Пономаренка, К.М. Милиці. Науково – методичне видання. – Запоріжжя, 2021. – 265 с. ISBN 978-966-653-530-9.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Пономаренко В. Ефективність і безпечність застосування натрієвої солі у хворих на артеріальну гіпертонію // Український кардіологічний журнал, 2017. – 14 с.
 2. Ponomarenko V. Effect of potassium magnesium salt on functional capacity of life in symptomatic patients with chronic heart failure // European journal of Heart Failure, Spain, 2017. – p.280.
 3. Пономаренко В. Вода – головний чинник гомеостазу організму // Науково – практична конференція «Меліорація та водовикористання – сталий розвиток водогосподарчого комплексу України» (17.03.2017), м. Мелітополь.
 4. Пономаренко В. Раціональне харчування, як засіб ефективної реабілітації хвороб // XVI Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров’я» (до 20-річчя всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів). – Київ, ГО ВАФК 2018. – 130 с.
 5. Пономаренко В. Вивчення харчового статусу працюючого населення південно – східного регіону України // Всеукраїнська науково – практична конференція «Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика». – м. Запоріжжя, 2018.
 6. Пономаренко В. Методики гігієнічної корекції харчування здорової та хворої людини // ІX міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2019.
 7. Пономаренко В. Вплив засобів фізичної терапії на фізіологічний стан жінок середнього віку з ускладненими формами цукрового діабету І ступеня // ІX міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2019.
 8. Пономаренко В. Клініко-фізіологічне обґрунтування методів фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі // ІX міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2019.
 9. Пономаренко В. Профілактика захворювання дітей шкільного віку // X міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2020.
 10. Пономаренко В. Фізіолого – гігієнічні аспекти корекції раціону харчування при реабілітації // X міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2020.
 11. Пономаренко В. Вплив інтегрованих програм фізіотерапії на функціональні показники здоров’я у дітей підліткового віку зі сколіозом // X міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2020.
 12. Пономаренко В. Фізична реабілітація хворих на поперековий остеохондроз, ускладнений нестабільністю сегментів і протрузією міжхребцевих дисків // XІ міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2021.
 13. Пономаренко В. Фізична реабілітація підлітків при сколіозі // XІ міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2021.
 14. Пономаренко В. Цитологічні аспекти реабілітації організму // XІ міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2021.
 15. Пономаренко В. Реабілітаційне харчування при захворюванні на COVID -19// XІ міжнародна інтернет конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики». – м. Мелітополь, 2021.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Залужений лікар України

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

 1. Генеральний директор ПрАТ «Приазовкурорт» (1983-2013 рр.)
 2. Начальник відділу охорони здоров’я Бердянської міськради (2014-2016 рр.)

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”

“ORСID”