Графік відкритих занять

Житомирський економіко-гуманітарний інститут  Університету “Україна”
Дата/                      день тижня Час Корпус/кабінет (або дистанційно) Назва дисципліни Тема заняття Шифр групи (або груп) ПІБ викладача Вид заняття (лекція, практичне, лабораторне, семінар)
19.09.2022/Понеділок 14:40-16:00 каб. 41 Професійна майстерність Клінічна діяльність фахівця з фізичної реабілітації ФТ-19-1-zh Пономаренко Владислав Іванович лекція
26.09.2022/Вівторок 14:40-16:00 каб. 41 Професійна майстерність Формування загальних та фахових компетентностей у фізичних терапевтів ФТ-19-1-zh Пономаренко Владислав Іванович практичне
28.09.2022/Середа 17:40-19:00 каб. 25 Лікувальна фізична культура Методи оцінки ефективності ЛФК ФТ-19-1-zh Савенко Олександр Валерійович лекція
7.10.2022/П’ятниця 8:30-9:50 каб. 30 Основи догляду за хворими та інвалідами Особиста гігієна хворих і догляд за ними ФТ-21-1-zh Бородіна Оксана Сергіївна практичне
7.10.2022/П’ятниця 11:40-13:00 каб. 37 Соціологія Феномен маргінальності людини ФТ-22-1-zh, МН-22-1-zh, СР-22-1-zh, МН-21-1-zh Батаєва Катерина Вікторівна практичне
7.10.2022/П’ятниця 10:00-11:20 каб. 37 Соціологія Теорія соціальної дії ФТ-22-1-zh, МН-22-1-zh, СР-22-1-zh, МН-21-1-zh Батаєва Катерина Вікторівна лекційне
11.10.2022/Вівторок 14:40-16:00 каб. 26 Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи Взаємозв’язок соціальної роботиз політикою держави СР-22-1-zh Артеменко Аана Броніславівна практичне
11.10.2022/Вівторок 14:40-16:00 каб. 33 Історія економічних вчень Класична політична школа МН-22-1-zh Дивинська Юлія Анатоліївна практичне
12.10.2022/Середа 10:00-11:20 каб. 30 Загальна педагогіка Система контролю і оцінки знань, вмінь і навичок СР-22-1-zh Бородіна Оксана Сергіївна лекція
14.10.2022/П’ятниця 14:40-16:00 каб. 31 Історія соціальної роботи Виникнення соціальної педагогіки/роботи як окремої галузі знань СР-22-1-zh Агапов Юрій Юрійович практична
17.10.2022/Понеділок 11:40-13:00 каб. 25 Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя) Емоції і здоров’я МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh, СР-22-1-zh Гусаревич Олександр Валентинович практичне
17.10.2022/Понеділок 14:40-16:00 каб. 26 Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи Організаційна структура соціальної роботи СР-22-1-zh Артеменко Аана Броніславівна лекція
17.10.2022/Понеділок 10:00-11:20 каб. 33 Історія економічнтх вчень Історична школа МН-22-1-zh Дивинська Юлія Анатоліївна лекція
19.10.2022/Середа 11:40-13:00 каб. 20 Іноземна мова Personal information МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh, СР-22-1-zh Зінчук Тетяна Вікторівна практичне
20.10.2022/Четвер 11:40-13:00 каб. 34 Українська мова (за професійним спрямуванням) Особливості публічних виступів МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh, СР-22-1-zh Мулярчук Галина Олександрівна лекція
21.10.2022/П’ятниця 14:40-16:00 каб. 31 Історія соціальної роботи Основні тенденції розвитку благодійності у Західній Європі та США (кінець 18-початок 20ст.) СР-22-1-zh Агапов Юрій Юрійович лекція
24.10.2022/Понеділок 11:40-13:00 каб. 25 Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя) Діагностика індивідуального здоров’я МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh, СР-22-1-zh Гусаревич Олександр Валентинович лекція
26.10.2022/Середа 14:40-16:00 каб. 43 Теорія лідерства та етика бізнесу Управління якістю роботи МН-22-1-zh Карпенко Сергій Володимирович лекція
26.10.2022/Середа 14:40-16:00 каб. 20 Іноземна мова All in a day’s work МН-21-1-zh, ФТ-21-1-zh, СР-21-1-zh Зінчук Тетяна Вікторівна практичне
28.10.2022/П’ятниця 13:10-14:30 каб. 21 Вступ до спеціальності Екологічний менеджмент МН-22-1-zh Шафранова Катерина Володимирівна лекція
28.10.2022/П’ятниця 14:40-16:00 каб. 43 Теорія лідерства та етика бізнесу Управління якістю роботи МН-22-1-zh Карпенко Сергій Володимирович практичне
01.11.2022/Вівторок 13:10-14:30 каб. 21 Інформаційні технології Технологія аналітичного програмування: кореляційно-регресивний аналіз МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh, СР-22-1-zh Шафранова Катерина Володимирівна практичне
03.11.2022/Четвер 11:40-13:00 каб. 34 Конфліктологія “Управління конфліктами” Тренінг МН-21-1-zh, ФТ-19-1-zh Мулярчук Галина Олександрівна практична
07.11.2022/Понеділок 14:40-16:00 каб. 42 Управління інноваціями Фінансування та оцінка ефективності інновацій МН-20-1-zh Бабенко Крістіна Євгеніївна лекція
08.11.2022/Віторок 14:40-16:00 каб. 42 Управління інноваціями Фінансування та оцінка ефективності інновацій МН-20-1-zh Бабенко Крістіна Євгеніївна практичне

 


Дата/
день
тижня
Час
Корпус/кабінет (або дистанційно)
Назва дисципліни
Тема заняття
Шифр групи (або груп)
ПІБ викладача
Вид заняття (лекція, практичне, лабораторне, семінар)
16.02.2023/четвер 11:10 дистанційно Україна в контексті світового розвитку Аспекти міжкультурної комунікації в Україні та світі СР-22-1-zh, МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh Батаєва К.В. лекція
24.02.2023/п’ятниця 10:00 №26 Соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей Авторська програма “Рівні соціальної адаптації” СР-22-1м-zh Артеменко А.Б. лекція
01.03.2023/четвер 10:00 дистанційно Україна в контексті світового розвитку Аспекти міжкультурної комунікації в Україні та світі СР-22-1-zh ,МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh Батаєва К.В. практичне
08.03.2023 / середа 10.00 дистанційно Іноземна мова (за професійним спрямуванням) “Physical health and its connection to mental health” ФТ-21-1-zh Мулярчук Г.О. практичне
08.03.2023 / середа 11.40 дистанційно Інформаційні технології Бази даних. Системи управління базами даних МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh, СР-22-1-zh Шафранова К.В. практичне
14.03.2023 / понеділок 10.00 №34 Інклюзивний та соціально-реабілітаційний туризм «Зелений(екологічний) туризм як вид туризму для людей з інвалідністю» ФТ-19-1-zh Мулярчук Г.О. лекція
14.03.2023/вівторок 11:40 дистанційно/№26 Практикум соціальної роботи Соціальна робота у місті та на селі: порівняльна характеристика» СР-22-1-zh, СР-21-1-zh Артеменко А.Б. практичне
16.03.2023 / четвер 13.10 №21 Менеджмент організації у соцальній сфері Інформаційне забезпечення менеджменту соціальної роботи СР-22-1м-zh Шафранова К.В. лекція
17.03.2023/п’ятниця 11:40 дистанційно Основи наукових досліджень та академічного письма Правила оформлення тестових завдань СР-22-1-zh, МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh Бородіна О.С. лекція
20.03.2023/понеділок 11:40 дистанційно Інклюзивне суспільство Етика спілкування та допомога людині з інвалідністю СР-22-1-zh, МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh, ФТ-21-1-zh, МН-21-1-zh Бородіна О.С. практичне
07.04.2023/п’ятниця 19:10 дистанційно/№37 Фізіотерапія Медична, соціальна та професійна фізіотерапія. ФТ-21-1-zh, ФТ-19-1-zh Савенко О.В. практичне
10.04.2023/понеділок 10:00 дистанційно Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя) Принципи оздоровчого харчування СР-22-1-zh, МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh Гусаревич О.В. лекція
12.04.2023 / середа 13.10 дистанційно Іноземна мова My future МН-22-1-zh, ФТ-22-1-zh, СР-22-1-zh Зінчук Т.В. практичне
17.04.2023 / понеділок 11.40 №33 Маркетинг Організація та контроль маркетингової діяльності МН-21-1-zh Дивинська Ю.А. лекція
17.04.2023/понеділок 11:40 дистанційно Фізіологія людини Фізіологія серця ФТ-21-1-zh Гусаревич О.В. практичне
18.04.2023 / понеділок 11.40 №38 Фінанси, гроші та кредит Основи діяльності комерційних банків МН-21-1-zh Олійник І.А. лекція
20.04.2023 / четвер 11.40 №20 Академічна іноземна мова Human behaviour СР-22-1м-zh Зінчук Т.В. практичне
25.04.2023 / понеділок 14.40 №38 Фінанси, гроші та кредит Основи діяльності комерційних банків МН-21-1-zh Олійник І.А. практичне
26.04.2023 / вівторок 11.40 дистанційно Економічна теорія (мікро- , макроекономіка) Риторика праці та соціальна політика держави МН-22-1-zh Дивинська Ю.А. лекція
28.04.2023 / п’ятниця 11.40 №35 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Організація та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства МН-20-1-zh Карпенко С.В. лекція
01.05.2023 / понеділок 10.00 №31 Інформаційний менеджмент Інформаційне обслуговування і інформаційноаналітичні послуги МН-21-1-zh, МН-19-1-zh Бабенко К.Є. лекція
05.05.2023 / п’ятниця 11.40 №35 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Організація та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства МН-20-1-zh Карпенко С.В. практичне
08.05.2023 / четвер 13.10 №31 Інформаційний менеджмент Інформаційне обслуговування і інформаційноаналітичні послуги МН-21-1-zh, МН-19-1-zh Бабенко К.Є. практичне

ГРАФІК відкритих занять викладачів  2021 – 2022 н.р.