Графік відкритих занять

ГРАФІК

відкритих занять викладачів кафедр менеджменту та туризму та соціально-реабілітаційних технологій на І семестр 2021 – 2022 н.р.  

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

(назва кафедри/циклової комісії /інституту/коледжу)

Дата Час Кабінет/Корпус Назва дисципліни Тема заняття Шифр групи Викладач

(науковий ступінь, звання, ПІБ повністю)

Вид заняття (лекція, практичне, лабораторне)
16.09.2021 11:00 – 12:20 к. 39 Курортологія Історія розвитку санаторно-курортної справи ФТ-19-1-zh

 

асистент Савенко Олександр Валерійович лекція
29.09.2021 12:40 – 14:00 к. 29 Історія соціальної роботи Основні форми допомоги і взаємодопомоги у стародавніх слов’янських громадах СР-21-1-zh д.філ. Артеменко Анна Броніславівна лекція
30.09.2021 11:00 – 12:20 к. 25 Інформаційні технології Оптимізаційний аналіз даних СР-21-1-zh,

ФТ-21-1-zh

к. тех. н.

Кулик Леонід Прокопійович

лекція
30.09.2021 12:40 – 14:00 к. 25 Тайм менеджмент Планування особистої кар’єри менеджера і роль тайм-менеджменту в даному процесі МН-18-1-zh асистент Дивинська Юлія Анатоліївна лекція
11.10.2021 11:00 – 12:20 к. 41 Якісні і кількісні методи дослідження в соціальній роботі Експеримент СР-21-1М-zh д.філ. Артеменко Анна Броніславівна практичне
12.10.2021 12:40 – 14:00 к. 25 Психологія Спілкування та увага СР-21-1-zh,

ФТ-21-1-zh

к. пед. н.

Костюшко

Юрій

Олексійович

практичне
12.10.2021 14:10 – 15:30 к. 40 Фінанси, гроші та кредит Необхідність, сутність та функції кредиту МН-19-1-zh асистент Яковець Ольга Петрівна лекція
13.10.2021 11:00 – 12:20 к. 40 Філософія Філософія Середньовіччя ФТ-19-1-zh, СР-19-1-zh,

МН-19-1-zh

д.іст.н. Магась В’ячеслав Олегович лекція
13.10.2021 14:10 – 15:30 к. 40 Гігієна Гігієна праці ФТ-21-1-zh к.пед.н. Бородіна Оксана Сергіївна практичне
18.10.2021 14:10 – 15:30 к. 35 Право соціального захисту Принципи загальнообов‘язкового

державного пенсійного страхування (Закон України «Про

загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування»). Основні державні

соціальні стандарти та порядок їх установлення

СР-21-1-zh к.пед.н. Кузьменко Віктор Йосипович лекція
19.10.2021 12:40 – 14:00 к. 35 Фізіологія рухової активності Фізіологічні основи оздоровчої фізичної культури ФТ-19-1-zh к.н. з фіз. вих. та спорту Гусаревич Олександр Валентинович лекція
20.10.2021 12:40 – 14:00 к. 39 Вступ до спеціальності Форми лікувальної фізичної культури ФТ-21-1-zh асистент Блідун Михайло Іванович лекція
21.10.2021 11:00 – 12:20 к. 25 Інформаційні технології Оптимізаційний аналіз даних СР-21-1-zh,

ФТ-21-1-zh

к. тех. н.

Кулик Леонід Прокопійович

практичне
28.10.2021 11:00 – 12:20 к. 25 Економіко-математичні методи і моделі Цілочислове програмування МН-19-1-zh д.е.н. Бабенко Крістіна Євгеніївна лекція
29.10.2021 12:40 – 14:00 к. 25 Іноземна мова Jobs and Nationalities СР-21-1-zh,

ФТ-21-1-zh

асистент Зінчук Тетяна Вікторівна практичне
04.11.2021 11:00 – 12:20 к. 34 Іноземна мова Family Relationships МН-19-1-zh,

СР-19-1-zh

ст. викладач Мулярчук Галина Олександрівна практичне
04.11.2021 14:10 – 15:30 к. 25 Дослідження і формування систем управління Аналогове моделювання систем управління МН-19-1-zh д.е.н. Бабенко Крістіна Євгеніївна практичне
05.11.2021 12:40 – 14:00 к. 25 Тайм менеджмент Цілепокладання в системі тайм-менеджменту. Самоконтроль і самомотивація МН-18-1-zh асистент Дивинська Юлія Анатоліївна практичне
12.11.2021 12:40 – 14:00 к. 34 Іноземна мова Personal information СР-21-1-zh асистент Зінчук Тетяна Вікторівна практичне
12.11.2021 12:40 – 14:00 к. 25 Менеджмент та адміністрування (менеджмент, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент) Функції та технологія менеджменту МН-19-1-zh к.е.н. Шафранова Катерина Володимирівна лекція
17.11.2021 12:40 – 14:00 к.25 Адміністративний менеджмент Мотивування як функція адміністративного менеджменту МН-18-1-zh к.е.н. Карпенко Сергій Володимирович практичне
23.11.2021 11:00 – 12:20 к. 39 Фізична терапія при захворюваннях дихальної системи Фізична реабілітація при гострому та хронічному бронхіті ФТ-18-1-zh к.н. з фіз. вих та спорту Бардашевський Юрій Валерійович лекція
24.11.2021 12:40 – 14:00 к. 25 Управління персоналом Управління процесом розвитку та руху персоналу МН-18-1-zh к.е.н. Карпенко Сергій Володимирович лекція
26.11.2021 11:00 – 12:20 к. 39 Адаптивний спорт Адаптивне фізичне виховання при порушеннях опорно-рухового апарату ФТ-19-1-zh к.н. з фіз. вих та спорту Гусаревич Олександр Валентинович практичне
29.11.2021 11:00 – 12:20 к. 25 Основи навчання студентів (самоуправління навчанням) Особливості організації взаємодії у закладі вищої освіти СР-21-1-zh,

ФТ-21-1-zh

к. пед. н.

Костюшко

Юрій

Олексійович

практичне
30.11.2021 12:40 – 14:00 к. 40 Методика навчання основи здоров’я та здорового способу життя Здоров’язберігаючі технології ФТ-18-1-zh к.пед.н. Бородіна Оксана Сергіївна лекція
02.12.2021 11:00 – 12:20 к. 34 Організація анімаційної діяльності Гра як ефективна форма анімаційної діяльності в туризмі ТУ-18-1-zh

 

ст. викладач Мулярчук Галина Олександрівна практичне
03.12.2021 11:00 – 12:20 к. 40 Методика викладання соціальної роботи Фактори успішності організації навчального процесу студентів – майбутніх соціальних працівників СР-21-1М-zh к.пед.н. Кузьменко Віктор Йосипович практичне
03.12.2021 12:40 – 14:00 к. 25 Менеджмент та адміністрування (менеджмент, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент) Оцінка управління, його економічна ефективність МН-19-1-zh к.е.н. Шафранова Катерина Володимирівна практичне
07.12.2021 12:40 – 14:00 к. 37 Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату Програма фізичної реабілітації хворих сколіотичною хворобою ФТ-18-1-zh к.н. з фіз. вих та спорту Бардашевський Юрій Валерійович практичне

 

 

Завідувач кафедри менеджменту та туризму                                       _______________   Сергій КАРПЕНКО

 

Завідувач кафедри соціально – реабілітаційних технологій             ________________   Анна АРТЕМЕНКО