Портфоліо освітньої програми

Портфоліо освітньої програми

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання) – відсутній

1.2.Стандарт вищої освіти за спеціальністю від 19.12.2018

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю