Студентська наука

Студентські наукові формування Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Вид і назва студентського наукового формування Основні напрями діяльності Викладач-наставник Здобувач ВО –

керівник

Кількість учасників Результати роботи
Науковий гурток «Топ-менеджер» Проведення фундаментально-прикладних досліджень Шафранова К.В. Конончук А.Г. 19 Проведення тренінгів, організація круглих столів, публікація тез, наукових статей, написання конкурсних робіт
Проблемна група «Країнознавчий гурток» Проведення фундаментально-прикладних досліджень Мулярчук Г.О. Бугайчук О.А. 8 Розробка екскурсійних маршрутів, проведення екскурсій, наукових статей, написання конкурсних робіт

 Наскрізна тематика НДР здобувачів вищої освіти 

Тема наукового дослідження кафедри, керівник П.І.Б здобувача ВО, курс, спеціальність Тема наскрізного  наукового дослідження здобувачів ВО в рамках кафедральної теми НДР Викладач, керівник НДР здобувача ВО  

Результат виконання НДР

здобувача ВО

Управління суб’єктами господарювання в системі інтегрованої національної економіки, Шафранова К.В. Бочковський С.С., 4 курс, 073 «Менеджмент» Процес управління мотивацією праці персоналу підприємства Шафранова К.В. Подання наукової статті до фахового видання:

Вісник Університету «Україна». Серія «Економіка, менеджменту, маркетинг».

Зандер О.В., 4 курс, 073 «Менеджмент» Організаційно-методичні аспекти забезпечення і управління якістю Карпенко С.В.
Зандер С.В., 4 курс, 073 «Менеджмент» Впровадження логістичної концепції управління матеріальними потоками на підприємстві Шафранова К.В.
Пономаренко О.М., 1 курс, 073 «Менеджмент» «Управління конкурентоспроможністю продукції» Шафранова К.В. Участь у Конкурсі

наукових робіт студентів з інвалідністю.

Нагороджено стипендією імені Кольченко К.О., листопад 2021 р.

(II місце за напрямом «Економічні науки»)

Бугайчук О.А., 3 курс, 242 «Туризм» «Tour of Zhytomyr» Мулярчук Г.О. Участь у Конкурсі на звання кращого знавця англійської мови, листопад 2021 р. (І місце)

Тези конференцій здобувачів вищої освіти за І семестр 2021-2022 н.р.

Тези
Дмитренко Я.А., 2 курс, 073 «Менеджмент» Моделі соціальної допомоги людям з особливими потребами Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». – Київ, 24-25.11.2021 р.
Каленський А.І., 1 курс, 073 «Менеджмент» Бар’єри соціальної інтеграції осіб з інвалідністю Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». – Київ, 24-25.11.2021 р.
Марцинкевич А.А., 2 курс, 073 «Менеджмент» Формування толерантності до студентів з особливими освітніми потребами на заняттях англійської мови Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». – Київ, 24-25.11.2021 р.
Опанасюк О.П., 2 курс, 073 «Менеджмент» Правові гарантії осіб з інвалідністю в контексті працевлаштування Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». – Київ, 24-25.11.2021 р.
Орлянський В.П., 1 курс, 073 «Менеджмент» Наукові концепції соціалізації людей  з особливими потребами Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». – Київ, 24-25.11.2021 р.
Рибак Р.О., 3 курс, 073 «Менеджмент» Характеристика груп сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». – Київ, 24-25.11.2021 р.
Столяр Н.А., 3 курс, 073 «Менеджмент» Основні типи соціальної адаптації людей з інвалідністю до сучасного суспільства Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». – Київ, 24-25.11.2021 р.
Фесюк Б.В., 3 курс, 073 «Менеджмент» Характеристика  проблем у сім’ях, у яких виховуються діти з інвалідністю Збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». – Київ, 24-25.11.2021 р.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за 2021 рік

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за 2020 рік

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за 2017-2019 роки

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за 2017-2019 роки

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» за 2017-2019 роки

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» за 2017-2019 роки

Сертифікати студентів