План роботи

План

співпраці з роботодавцями на 2022 рік

 1. Співпраця в організації та успішності проходження практики здобувачами вищої освіти.
 2. Обговорення доцільності внесення змін до освітньо-професійних програм, навчальних планів спеціальностей першого бакалаврського рівня.
 3. Зустріч роботодавців зі здобувачами вищої освіти та випускниками різних років.
 4. Обговорення результатів проходження акредитації освітніх програм.
 5. Затвердження плану роботи ради роботодавців на 2023-20234 навчальний рік.
 6. Аналіз результатів опитування випускників та роботодавців.
 7. Різне.

План

співпраці з роботодавцями на 2021 рік

 1. Активізувати спільну роботу з роботодавцями в обговоренні щодо удосконалення освітніх програм інституту;
 2. Підвищити рівень зацікавленості роботодавців шляхом проведення спільних семінарів, круглих столів, майстер-класів;
 3. Направлення здобувачів вищої освіти на практику згідно договорів про співпрацю з роботодавцями;
 4. Проведення спільних заходів наукового значення, за результатами яких видаються сертифікати та електронні збірники тощо.