Рейтинг професорсько-викладацького складу

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників за 2021-2022 н.р.
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету “Україна”
(назва навчально-виховного підрозділу)
№ у зведеному рейтингу ПІБ ПОСАДА ТА НАЗВА КАФЕДРИ НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ ФОРМА ЗАОХОЧЕННЯ
1 Шафранова Катерина Володимирівна доцент кафедри менеджменту та туризму кандидат економічних наук, доцент 3270
2 Дивинська Юлія Анатоліївна асистент кафедри менеджменту та туризму 2885
3 Артеменко Анна Броніславівна завідувач кафедри соціально -реабілітаційних технологій доктор філософії з соціології 1987
4 Зінчук Тетяна Вікторівна асистент кафедри менеджменту та туризму 1486
5 Бабенко Крістіна Євгеніївна професор кафедри менеджменту та туризму доктор економічних наук, доцент 1311
6 Бородіна Оксана Сергіївна доцент кафедри кафедри соціально -реабілітаційних технологій кандидат педагогічних наук 1134
7 Гусаревич Олександр Валенитинович доцент кафедри кафедри соціально -реабілітаційних технологій кандидат наук з фізичного виховання та спорту 1059
8 Бардашевський Юрій Валерійович доцент кафедри кафедри соціально -реабілітаційних технологій кандидат наук з фізичного виховання та спорту 927
9 Карпенко Сергій Володимирович завідувач кафедри менеджменту та туризму кандидат економічних наук, доцент 825
10 Мулярчук Галина Олександрівна старший викладач кафедри менеджменту та туризму 795
11 Костюшко Юрій Олексійович доцент кафедри менеджменту та туризму кандидат педагогічних наук, доцент 716
12 Кузьменко Віктор Йосипович доцент кафедри кафедри соціально -реабілітаційних технологій кандидат педагогічних наук 710
13 Кулик Леонід Прокопійович доцент кафедри менеджменту та туризму кандидат технічних наук, доцент 568

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Житомирського економіко-гуманітарного інституту за 2020-2021 н.р.

№ у зведеному рейтингу № у рейтингу по НВП ПІБ ПОСАДА ТА НАЗВА КАФЕДРИ НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ
93 1 Артеменко А.Б. старший викладач кафедри соціально-реабілітаційних технологій 1605
94 2 Шафранова К.В. доцент кафедри менеджменту та туризму кандидат економічних наук, доцент 1600
99 3 Савицька А.Ю. старший викладач кафедри соціально-реабілітаційних технологій 1555
118 4 Дивинська Ю.А. асистент кафедри менеджменту та туризму 1365
132 5 Мулярчук Г.О. старший викладач кафедри менеджменту та туризму 1265
151 6 Карпенко С.В. завідувач кафедри менеджменту та туризму кандидат економічних наук, доцент 1100
154 7 Бородіна О.С. доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій кандидат педагогічних наук 1075
161 8 Гусаревич О.В. доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій кандидат наук з фізичного виховання і спорту 1010
162 8 Бардашевський Ю.В. доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій кандидат наук з фізичного виховання і спорту 1010
164 9 Чернецький Ю.О. завідувач кафедри соціально-реабілітаційних технологій доктор соціологічних наук, доцент 989
165 9 Кузьменко В.Й. доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій кандидат педагогічних наук 989
182 10 Кулик Л.П. доцент кафедри менеджменту та туризму кандидат технічних наук, доцент 890

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Житомирського економіко-гуманітарного інституту за 2019-2020 н.р.

№ у зведеному рейтингу № у рейтингу по НВП ПІБ ПОСАДА ТА НАЗВА КАФЕДРИ НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ
40 1 Шафранова Катерина Володимирівна доцент кафедри менеджменту та туризму к.е.н., В2 1861
50 2 Савицька Анна Юріївна асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій аспірант кафедри педагогіки 1735
82 3 Бородіна Оксана Сергіївна доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій к.пед.н. 1354
88 4 Чернецький Юрій Олександрович завідувач кафедри соціально-реабілітаційних технологій д.соц.н., доцент 1314
92 5 Гусаревич Олександр Валентинович доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій к.н. з ф.в. і сп., В2 1290
94 6 Карпенко Сергій Володимирович завідувач кафедри менеджменту та туризму к.е.н., доцент 1281
96 7 Кузьменко Віктор Йосипович доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій к.пед.н., В2 1274
99 8 Артеменко Анна Броніславівна старший викладач кафедри соціально-реабілітаційних технологій аспірант кафедри соціології 1263
100 8 Дивинська Юлія Анатоліївна асистент кафедри менеджменту та туризму 1263
102 9 Кулик Леонід Прокопійович доцент кафедри менеджменту та туризму к.т.н., доцент 1241
109 10 Мулярчук Галина Олександрівна старший викладач кафедри менеджменту та туризму 1221
155 11 Панченко Тамара Михайлівна доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій к.б.н. 998
168 12 Паламарчук Інна Іванівна старший викладач кафедри менеджменту та туризму 933
169 12 Шпакович Василь Іванович старший викладач кафедри менеджменту та туризму 933