Про нас

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» — один із наймолодших  закладів вищої освіти у нашій державі,  створений 9 грудня 1998 р. на перших Зборах Засновників було прийнято рішення, як вищий навчальний заклад інтегрованого типу. На виконання рішення Київської міської Ради від 18 лютого 1999 р. № 146/247 “Про надання дозволу на створення вищого закладу освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням від 15 березня 1999 р. № 349 виступає співзасновником Університету “Україна” і затверджує низку заходів щодо його створення.

Університет «Україна» — єдиний заклад вищої освіти інтегрованого типу, відкритий для молоді з неоднаковим рівнем підготовки, диференційованих соціальних можливостей і з різним станом здоров’я.

2023 року  Університету “Україна” виповнюється 25 років. За цей період проліцензовно 84 спеціальності. Створено 32 структурно відокремлених підрозділів. Університет здобув IV рівень акредитації. Понад 22 тисячі студентів денної і заочної форм навчання здобувають освіту за чотирма освітніми ступенями.

В університеті працює понад 2500 співробітників, у т.ч. 1982 викладачі, серед яких 1076 з науковими ступенями та вченими званнями.

З моменту створення та розбудови до нині на чолі унікального закладу вищої освіти стоїть Людина з великої літери — Петро Михайлович Таланчук, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

 

 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут як відокремлений підрозділ Університету «Україна» був створений у березні 1999 року, вперше – як представництво, згодом – філія, і нарешті – у 2005 році філію було реорганізовано в інститут.

 

В інституті здійснюється підготовка за актуальними в регіоні спеціальностями, а саме:

231 Cоціальна робота

227 Фізична терапія, ерготерапія 

073 Менеджмент

242 Туризм


Підготовка фахівців здійснюється згідно ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності за освітніми ступенями бакалавр та магістр.

Заклад з першого дня заснування активно впроваджує ідею інклюзивного в освітньому процесі. В тому числі доступності для різних категорій населення.

В інституті працює студентська соціологічна служба, при кожній кафедрі діють наукові гуртки, проблемні групи. Укладені угоди з різними організаціями міста та області, де студенти, відповідно до профілю своєї спеціальності, можуть набути знання та практичні навичик під час проходження різних видів практик.

З 2022 року Інститут підключений до електронної бібліотеки Університету “Україна”, завдяки чому здобувачі вищої освіти можуть отримати доступ до бібліотечного фонду в незалежності від свого географічного знаходження. Крім того в нашому Інституті функціонує інтернет платформа дистанційного навчання MOODLE , де розміщені навчально-методичні матеріали, відеолекції, віртуальні екскурсії.

Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Житомирський економіко-гуманітарний інститут 24 роки своєї діяльності підготував понад 3,5 тисячі висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців.

 

Відеоробота на тему “Університет “Україна” в моїй долі

студентів Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна» КАПЛУН Наталії (автор вірша «Моя доля в «Україні»), студентки 4 курсу спеціальності «Соціальна робота», та ЧУНІНА Максима (музичний супровід), студента 2 курсу спеціальності «Соціальна робота»