Про нас

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» — один із наймолодших вищих навчальних закладів у нашій державі, створений рішенням Київської міської ради від 18 лютого 1999 року за участю Київської міської державної адміністрації.

Університет «Україна» — єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді з неоднаковим рівнем підготовки, диференційованих соціальних можливостей і з різним станом здоров’я.

Сьогодні університету вже тринадцять років. За цей період проліцензовно 45 спеціальностей. Створено 25 структурно відокремлених підрозділів. Університет здобув IV рівень акредитації. Понад 22 тисячі студентів денної і заочної форм навчання здобувають освіту за чотирма освітньо-кваліфікаційними рівнями.

В університеті працює понад 2500 співробітників, у т.ч. 1982 викладачі, серед яких 1076 з науковими ступенями та вченими званнями.

З моменту створення та розбудови до нині на чолі унікального вищого навчального закладу стоїть Людина з великої літери — Петро Михайлович Таланчук, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

 

Відеоробота на тему “Університет “Україна” в моїй долі

студентів Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна» КАПЛУН Наталії (автор вірша «Моя доля в «Україні»), студентки 4 курсу спеціальності «Соціальна робота», та ЧУНІНА Максима (музичний супровід), студента 2 курсу спеціальності «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут як відокремлений підрозділ Університету «Україна» був створений у березні 1999 року, вперше – як представництво, згодом – філія, і нарешті – у 2005 році філію було реорганізовано в інститут.

В інституті здійснюється підготовка за «дефіцитними» в регіоні спеціальностями, а саме:

  1. Cоціальна робота
  2. Фізична реабілітація
  3. Міжнародна інформація
  4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Підготовка фахівців здійснюється згідно ліцензійних вимог на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.

З 2005 року отримано ліцензію на перепідготовку фахівців (спеціальність – соціальна робота, друга вища освіта).

В академічних групах разом зі здоровими однолітками навчаються студенти з особливими потребами: з вадами зору та слуху, з порушенням опорно-рухового апарату.

В інституті працює студентська соціологічна служба, психологічна консультація, при кожній кафедрі діють наукові гуртки, укладені угоди з багатьма організаціями міста та області, де студенти, відповідно до профілю своєї спеціальності, можуть набути знань та практичних навичок, проходити всі види практики. Для успішної організації навчального процесу в умовах переходу на кредитно-модульну систему навчання за вимогами Болонського процесу укладено договори співпраці з обласною універсальною науковою бібліотекою, обласною медичною бібліотекою. Інститут має потужне матеріально-технічне забезпечення. Працює власна бібліотека, яка має читальну залу на 50 місць, 2 комп’ютерні класи, оснащені сучасними комп’ютерами.

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” за 14 років своєї діяльності підготував понад 1500 фахівців.