Мулярчук Галина Олександрівна

Кафедра менеджменту та туризму

Посада: старший викладач кафедри

Відомості про вищу освіту

Вчитель англійської та німецької мов середньої школи і звання вчителя середньої школи, спеціальність «Англійська та німецька мови», Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка (1985 р.).

Веде навчальні дисципліни:

 1. Іноземна мова
 2. Ділова іноземна мова

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Бородіна О.С., Мулярчук Г.О., Консевич А.В. Конфлікти в професійній діяльності соціального працівника з людьми похилого віку // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2019. – №18. – С. 81-83.
 2. Бородіна О.С., Колесников О.С., Мулярчук Г.О., Методологічні аспекти вивчення проблеми сімейних конфліктів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2019. – №18. – С. 88-90.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально- методичних праць

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Г.О. Мулярчук, Т.В. Зінчук. – Житомир: ЖЕГІ,
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Г.О. Мулярчук, Т.В. Зінчук. – Житомир: ЖЕГІ,
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова поглибленого вивчення» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Г.О. Мулярчук, Т.В. Зінчук. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково- експертних публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Мулярчук Г.О. Формування зовнішнього іміджу як процес внутрішніх перетворень // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах, 2017 р. – Житомир.
 2. Мулярчук Г.О. Агресивна поведінка сучасної молоді. Чи у всьому винне телебачення? // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах, 2018 р. – Житомир.
 3. Мулярчук Г.О. Формування навчального середовища в умовах сучасних можливостей // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики, 2018 р. – Київ.
 4. Мулярчук Г.О. Сучасні технології в контексті розвитку освіти // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах, 2019 р. – Житомир.
 5. Мулярчук Г.О. Справедливість через освіту // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики, 2019 р. – Київ.
 6. Мулярчук Г.О. Language as a person’s self-definition // Матеріали V Міжвузівської англомовної студентської науково-практичної конференції, 11.2019 р. – Житомир.
 7. Мулярчук Г.О. Самовизначення особистості в контексті її мови // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах, 2020 р. – Житомир.
 8. Мулярчук Г.О. Соціалізація інвалідів в умовах пандемії // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики, 2021 р. – Київ.
 9. Мулярчук Г.О. Всесвітній туризм в умовах COVID-19// Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах, 2020 р. – Житомир.

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”