Кулик Леонід Прокопійович

Кафедра менеджменту та туризму

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Відомості про вищу освіту

Військовий інженер з радіотехніки, спеціальність «Радіотехніка», Артилерійська радіотехнічна академія ім. Маршала Радянського Союзу Говорова Л.А. (1964 р.).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1972 р.), дисертація на тему: “Дослідження питань імітації руху літальних апаратів в мирних і військових цілях” за спеціальністю 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

Вчене звання: доцент кафедри техніки СВЧ антенних пристроїв і радіоелектронної боротьби (1977 р.)

Веде навчальні дисципліни:

  1. Інформаційні технології (14 лекц. год.)

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

  1. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: К.В. Шафранова, С.В. Карпенко, Л.П. Кулик. – Житомир: ЖЕГІ,
  2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Л.П. Кулик. – Житомир: ЖЕГІ,
  3. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: С.В. Карпенко, Л.П. Кулик. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

  1. Кулик Л.П. Оцінка ефективності функціонування пунктів реабілітації та медичного обслуговування осіб з обмеженими можливостями // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах», 2017 р. – Житомирський економіко- гуманітарний інститут Університету «Україна». – Житомир,
  2. Кулик Л.П. Оцінка впливу сезонності на діяльність туристичного підприємства // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр. наук.конф., м. Київ, 04–06 квітня 2017 р. У ІІ част., ч. І. — К. : Університет «Україна», – С. 41-43.
  3. Кулик Л.П. Решение задач систем массового обслуживания с использованием программирования на VBA // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах», 2018 р. – Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна». – Житомир, 2018.
  4. Кулик Л.П. До питання про застосування кількісних методів аналізу в прикладних соціологічних дослідженнях // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах», 2019 р. – Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна». – Житомир, 2019.
  5. Кулик Л.П. Оптимізація прийняття рішень в управлінській діяльності Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах», 2020 р. – Житомирський економіко- гуманітарний інститут Університету «Україна». – Житомир, 2020.

 

“Профайл на Moodle”