Савенко Олександр Валерійович

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: асистент

Відомості про вищу освіту

Фізичний терапевт, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», Вінницький соціально-економічний інститут вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (2019 р.).

Веде навчальні дисципліни:

  1. Основи раціонального та оздоровчого харчування (30 лекц. год.)
  2. Фітотерапія (30 лекц. год.)
  3. Курортологія (14 лекц. год.)
  4. Лікувальна фізична культура (16 лекц. год.)
  5. Основи практичної діяльності у фізичній терапії (24 лекц. год.)
  6. Фізична терапія при больовому синдромі (24 лекц. год.) 

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально- методичних праць

  1. Методи обстеження і контролю в фізичній терапії, ерготерапії: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
  2. Лікувальна фізична культура: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
  3. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчальної клінічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко. – Житомир: ЖЕГІ,

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Директор ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФЕДЕРАЦІЯ САМБО ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ”, з 14.05.2015 р.

Директор ТОВ “ВІО АГРО” (КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), з 10.12.2018 р. 

Досвід практичної роботи за спеціальністю

Тренер

“Профайл на Moodle”