Гусаревич Олександр Валентинович

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання: доцент

Відомості про вищу освіту

Вчитель фізичної культури і валеології, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (2004 р.).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту (2014 р.), дисертація на тему: “Технічна підготовка спортсменок у легкоатлетичних стрибках на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням додаткових засобів” за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт.

Веде навчальні дисципліни:

 1. Анатомія людини (60 лекц. год.)
 2. Фізіологія людини (30 лекц. год.)
 3. Біомеханіка та клінічна кінезіологія (30 лекц. год.)
 4. Теорія та методика фізичного виховання (22 лекц. год.)
 5. Фізіологія рухової активності  (30 лекц. год.)
 6. Вікова анатомія та фізіологія (16 лекц. год.)
 7. Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація (24 лекц. год.)

Дієтотерапія (30 лекц. год.)

Теорія, технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності (28 лекц. год.)

Адаптивний спорт (28 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. State of Physical Fitness of the Students of Ukrainian Higher Educational Institutions / International Journal of Applied Exercise Physiology 2322-3537 ijaep.com Vol.9 No.5, р.16-26.
 2. Methodical System of Using Fitness Technologies in Physical Education of Students / International Journal of Applied Exercise Physiology 2322-3537 ijaep.com Vol.9 No.5, р.27-34.
 3. Criterios para evaluar la preparación física de los agentes de policía de patrulla para realizar las actividades / Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ Año: VII Número: 2 Artículo no.:26 Período: 1ro de enero al 30 de abril del 2020.
 4. La falta de competencia metódica de los futuros oficiales en el entrenamiento físico como un problema pedagógico / Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ Año: VII Número: 2 Artículo no.:25 Período: 1ro de enero al 30 de abril del 2020.
 1. Бородіна О.С., Гусаревич О.В. / Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі закладу вищої освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021.
 2. О.В. Гусаревич / Історична трансформація видів сучасного п’ятиборства на прикладі проведення олімпійських ігор 1992– 2016 р.р. //Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова]. Серія 15: Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).-2017.-Вип. 6.-С. 30-33.-Режим доступу: http://nbuv. ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_6_9
 3. Кіндзер Б.М., Русин Л.П., Бардашевський Ю.В., Гусаревич О.В., Людовик Т.В., Сабадош М.В. The Program of Physical Therapy for Veterans of Martial Arts in case of a Hypertensive Crisis / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2021. – Вип. 9 (140). – С. 57-65.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально- методичних праць

 1. Методи обстеження і контролю в фізичній терапії, ерготерапії: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
 2. Теорія та методика фізичного виховання: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: О.В. Гусаревич, О.В. Савенко, – Житомир, ЖЕГІ,
 3. Лікувальна фізична культура: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. – Житомир, ЖЕГІ.

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної колегії / експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Науково-технічна робота: Науково-методичні основи соціальної, фізичної реабілітації та рекреації різних верств населення. Державний реєстраційний номер: 0121U112612

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах,  залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

Суддя міжнародної категорії із сучасного п’ятиборства.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

 1. Гусаревич О.В., Яроцький Д.М. / Остеопороз, класифікація, методи та засоби фізичної реабілітації // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с
 2. Гусаревич О.В., Торгонський К. В. / Соціально-біологічні основи адаптації організму людини до фізичної і розумової діяльності // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с
 3. Гусаревич О.В., Розум А.О. / Точковий масаж як засіб фізичної реабілітації хворих на остеохондроз // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с
 4. Гусаревич О.В., Новікова І.І. / Засоби фізичної реабілітація при захворюванні на плоскостопість // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с
 5. Гусаревич О.В., Ковальчук А.В. / Адаптивна фізична культура і фізична реабілітація студентів з інвалідністю // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. — К.: Університет «Україна», — 408 с
 6. Гусаревич О.В., Капустюк В.В. /Відновлення функціонального стану осіб з особливими потребами дихальною гімнастикою та масажем// Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с
 7. Гусаревич О.В., Віслоцька В.В. /Фізичне виховання як попередження захворюваності // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с
 8. О.В. Гусаревич / Аквааеробіка як методи фізичної реабілітації осіб з інвалідністю //Матеріали ХІХ міжнародної науково- практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» 20-21 листопада 2019 року, м. Київ
 9. Гусаревич О.В., Михальська А.М. / Вплив занять фітнесом на подолання стресу// Молода спортивна наука України: Матеріали ХХIV наукової конференції, 28-29 травня 2020 р. – м. Львів
 10. Гусаревич О.В., Осіпова О.А. / Кліматотерапія, як метод фізичної реабілітації // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції, 23 березня 2020 року. – Житомир: ПП “ДжіВіЕс”, – 155 с.

Керівництво студентами

Керівник гуртка «Майстерня здоров’я»

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Голова ГО «П’ятиборець», з 23.04.2013 р.

Досвід практичної роботи за спеціальністю

Інструктор-методист СДЮШОР з легкої атлетики – 02.04.2002 р. – 31.08.2004 р.

Тренер-викладач сучасного п’ятиборства – 01.09.2010 р. – 01.09.2013 р.

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”