Блідун Михайло Іванович

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: асистент

Відомості про вищу освіту

Спеціаліст з фізичної реабілітації, спеціальність «Фізична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2011 р.).

Веде навчальні дисципліни:

 1. Масаж класичний та лікувальний (30 лекц. год.)
 2. Масаж лікувальний (22 лекц. год.)
 3. Долікарська медична допомога у невідкладних станах (30 лекц. год.)
 4. Громадське здоров’я та медицина порятунку (30 лекц. год.)
 5. Основи реабілітаційного обстеження (24 лекц. год.)
 6. ФТ при НС (30 лекц. год.)
 7. Неінвазивні методи дослідження у ФТ (28 лекц. год.)
 8. ФТ в педіатрії (28 лекц. год.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Бардашевський Ю. В., Блідун М. І. / ОГЛЯД ОСНОВНИХ КІНЕЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДИК В ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧА // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 К(135) 21. – с.209

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально- методичних праць

 1. Методи обстеження і контролю в фізичній терапії, ерготерапії: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
 2. Лікувальна фізична культура: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
 3. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження клінічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.В. Бардашевський, М.І. Блідун. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.

Досвід практичної роботи за спеціальністю

Місія в Україну, фізичний реабілітолог 

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”