Бардашевський Юрій Валерійович

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання:

Відомості про вищу освіту

Магістр з фізичної реабілітації при конкретних захворюваннях, спеціальність «Фізична реабілітація», Національний університет фізичного виховання і спорту України (2004 р.).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту (2011 р.), дисертація на тему: “Корекція рухової функції учнів з наслідками дитячого церебрального паралічу засобами фізичної реабілітації” за спеціальністю 24.00.03 – Фізична реабілітація.

Веде навчальні дисципліни:

 1. Професійна майстерність (14 лекц. год.)
 2. Основи загальної та клінічної патології (16 лекц. год.)
 3. Методи обстеження і контролю в фізичній терапії та ерготерапії (при захворюваннях ССС, НС, ОРА і ДС) (16 лекц. год.)
 4. Основи фізичної терапії та ерготерапії (44 лекц. год.)
 5. Вступ до спеціальності (30 лекц. год.)
 6. Нетрадиційні методи ФТ (30 лекц. год.)
 7. ФТ при захворюваннях ССС (30 лекц. год.)
 8. Гідрореабілітація (28 лекц. год.)
 9. ФТ при захворюваннях ОРА (28 лекц. год.) 

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Бардашевський Ю. В., Блідун М. І. / ОГЛЯД ОСНОВНИХ КІНЕЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДИК В ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧА // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 К(135) 21. – с.209
 2. Кіндзер Б.М., Русин Л.П., Бардашевський Ю.В., Гусаревич О.В., Людовик Т.В., Сабадош М.В. The Program of Physical Therapy for Veterans of Martial Arts in case of a Hypertensive Crisis / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2021. – Вип. 9 (140). – С. 57-65.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць

 1. Методи обстеження і контролю в фізичній терапії, ерготерапії: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. – Житомир, ЖЕГІ, 2021.
 2. Лікувальна фізична культура: методичні рекомендації для написання курсової роботи / розроб.: О.В. Гусаревич, Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко, М.І. Блідун. – Житомир, ЖЕГІ,
 3. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчальної клінічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.В. Бардашевський, О.В. Савенко. – Житомир: ЖЕГІ, 2021.
 4. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження клінічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр» / розроб.: Ю.В. Бардашевський, М.І. Блідун. – Житомир: ЖЕГІ,

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

 1. Бардашевський Ю. В., Юр В.В.. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с.
 2. / Бардашевський Ю. В., Хмельовська Г..В.. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. — К.: Університет «Україна», — 408 с.
 3. / Бардашевський Ю. В., Курінна К.Г. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с.
 4. / Бардашевський Ю. В., Левицька О.В. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с.
 5. / Бардашевський Ю. В., Карчевська В.Є.. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с.
 6. / Бардашевський Ю. В., Гончарук І.І. // Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. — К.: Університет «Україна», 2020. — 408 с.
 7. Бардашевський Ю., Ковальчук А. СКОЛІОЗ ЯК ПРОБЛЕМА МОЛОДІ / // МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ. 2020. Т.3. С. 94-95.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Керівник ГО «Сальса Драгонбот», з 27.12.2017 р.

Засновник ГО «Федерація з веслування на човнах «Дракон» Житомирської області», з 17.12.2015 р.

Член Української Асоціації фізичної терапії, категорія А, реєстраційний номер A06070010, з 2007 р.

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

Заступник голови з організаційних питань в Українській Асоціації фізичної терапії, категорія А, з 2007 року

“Профіль у Google академії”

“Профайл на Moodle”