Туризм

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Туризм – невід’ємна складова економіки країни, високоприбуткова галузь.

Світовий досвід та практика економічної, соціальної і політичної стабільності розвинених країн підтверджує той факт, що географічне положення держави, її природні кліматичні ресурси, історичні пам’ятки та здобутки культури стають загальним благом лише завдяки туризму. Зважаючи на сучасні тенденції світового ринку туристичної галузі, підготовка фахівців у сфері індустрії туризму є нагальною життєвою необхідністю.

Для сфери індустрії туризму необхідні фахівці, що володіють знанням туристичних ресурсів України, рекреаційної географії, туристських послуг, рекреалогії, менеджменту і маркетингу туризму, екскурсознавства, туроперейтингу тощо.

Фахівці вивчають історію розвитку туризму, організацію туристичних послуг, інформаційні технології в туризмі. Весь світ чекає на послуги в галузі туризму!

Випускники мають можливість працювати на посадах:

 • турагента;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • туроператора (розробника турів);
 • провайдера турпродукту;
 • аніматора (фахівця з туристичної атракції);
 • консультанта з туризму в місцевих органах державної влади;
 • фахівця з VIР – обслуговування;
 • організатора конференц-сервісу;
 • фахівця з організації туризму (зеленого, спортивного, освітнього, спеціалізованого, індивідуального, масового);
 • фахівця з діловодства в туризмі;
 • рекреолога;
 • гіда-країнознавця;
 • інструктора з організації відпочинку;
 • керуючого готелем (кемпінгом, пансіонатом);
 • менеджера інформаційно-довідкової служби;
 • адміністратора;
 • адміністратора чергового;
 • адміністратора залу;
 • завідуючого поверхом готелю;
 • агента з організації туризму;
 • керівника туристичної групи.

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”:

 • Філософія
 • Релігієзнавство
 • Логіка
 • Етика й естетика
 • Культурологія
 • Психологія
 • Фізичне виховання
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основи правознавства
 • Політологія
 • Історія України
 • Соціологія
 • Економічна теорія
 • Вища математика
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Статистика
 • Економіка туризму
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Менеджмент туризму
 • Маркетинг у туризмі
 • Охорона праці
 • Основи страхування
 • Країнознавство
 • Основи екології
 • Облік та контроль у сфері туризму
 • Безпека життєдіяльності
 • Туристські ресурси України
 • Діяльність туристської самодіяльної організації
 • Активний туризм
 • Рекреаційна географія
 • Рекреаційні комплекси
 • Рекреалогія
 • Технологія туристської діяльності
 • Технологія ресторанної справи
 • Технологія готельної справи
 • Організація сфери туристських послуг
 • Організація послуг харчування
 • Організація екскурсійних послуг
 • Туроперейтинг
 • Організація транспортних подорожей
 • Інформаційні технології в туризмі
 • Історія розвитку світового туризму
 • Туристське країнознавство
 • Друга іноземна мова
 • Психологія міжособистого спілкування
 • Основи демографії
 • Соціальна географія світу
 • Міжнародний туризм
 • Трудове право
 • Безпека в туризмі
 • Професійний етикет
 • Організація підприємницької діяльності
 • Діловодство
 • Естетичне оформлення готелів