Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи готує майбутніх бакалаврів, спеціалістів та магістрів соціальної роботи. Кафедра була створена у 2001 році і того ж року було здійснено перший набір студентів спеціальності «Соціальна робота». Багатоплановість завдань кафедри передбачає широке поле професійної діяльності у галузі соціальної роботи. Спеціалісти цього профілю працюють у сфері управління, займаються медико-соціальною, психолого-педагогічною допомогою, здійснюють корекційну, реабілітаційну роботу з різними категоріями населення в системі різноманітних організацій і служб, зокрема у службах соціальної допомоги і захисту населення, виправно-трудових установах тощо.

Пріоритети кафедри соціальної роботи:

 • висока якість теоретичного навчання;
 • забезпечення максимальних можливостей для практичної підготовки;
 • підтримка ініціатив та відповідальності студентів.

Дисципліни, закріплені за кафедрою соціальної роботи:

Бакалавр:

 • Медико-соціальні основи здоров’я
 • Основи соціоекології
 • Вікова фізіологія
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Вікова психологія
 • Конфліктологія
 • Біологічні і медико-соціальні основи здоров’я
 • Соціологія молоді
 • Соціологія сім’ї
 • Соціологія громадської думки
 • Соціологія особистості
 • Інформаційні системи та технології у соціальній роботі
 • Педагогіка
 • Соціальна педагогіка
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Превентивна та реабілітаційна педагогіка
 • Психологія
 • Психологія спілкування
 • Практична психологія в системі соціальної роботи
 • Практикум психологічної готовності до професійної діяльності
 • Вступ до спеціальності
 • Історія та теорія соціальної роботи
 • Деонтологія
 • Соціальна політика в Україні
 • Соціологія девіантної поведінки
 • Соціальне інспектування
 • Основи реабілітології
 • Технології соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Менеджмент соціального забезпечення
 • Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту
 • Правове регулювання соціальних конфліктів
 • Соціальна психологія
 • Автоматизоване робоче місце соціального працівника
 • Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методики в соціальній роботі
 • Спеціалізовані служби в соціальній сфері
 • Основи психодіагностики та психологічної консультації
 • Пенітенціарна педагогіка та психологія
 • Принцип активізації в соціальній роботі
 • Практична професійна етика соціальної роботи
 • Адресні допомоги
 • Основи державного соціального страхування
 • Патопсихологія
 • Онтопсихологія
 • Соціальна робота з молодю
 • Соціально-правова робота з інвалідами
 • Соціальна робота у сфері зайнятості населення
 • Соціальна робота з людьми похилого віку
 • Соціальна робота з групами ризику
 • Телефонне консультування
 • Організація соціально-психологічних тренінгів
 • Організація культурно-дозвільневої роботи
 • Соціально-педагогічний патронаж
 • Соціальне управління

Спеціаліст:

 • Система соціального захисту в Україні
 • Сучасні соціологічні теорії
 • Гендерні дослідження
 • Технологія обслуговування у службах соціального захисту
 • Паблік рілейшнз у соціальній роботі
 • Оціночні дослідження та управління проектами в соціальній роботі
 • Соціальна робота у громаді
 • Самокерована групова робота
 • Соціальна робота за кордоном

Магістр:

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Біологічна і соціальна адаптивність людини
 • Соціологія особистості
 • Моделі та технології соціальної роботи в Україні і за кордоном: порівняльний аналіз
 • Профілактика і корекція “вигоряння” фахівців соціальної роботи
 • Технологія обслуговування у службах соціального захисту
 • Методика викладання соціальної роботи
 • Менеджмент у соціальній роботі