Кафедра міжнародної інформації

Спеціалізація: “Міжнародні відносини”

Кваліфікація: інформаційний аналітик-міжнародник

Рівні підготовки: бакалавр, магістр

Форми навчання: денна, заочна

Завідувач кафедри Варакін Анатолій Степанович – кандидат технічних наук, доцент.

Рік створення кафедри – 2001.

На кафедрі працюють 7 викладачів, 2 кандидати наук, доценти, 1 заслужений журналіст України, доцент, 2 старших викладачі та 2 асистенти. Рівень фахової підготовки і науковий потенціал професорсько-викладацького складу кафедри є досить високим: 60% викладачів мають наукові ступені. У складі кафедри працюють відомі кандидати наук, доценти –Варакін А.C., Кулик Л.П., заслужений журналіст України В.Я. Бойко.

Основні наукові публікації:

Варакін Анатолій Степанович – завідувач кафедри:

 1. Варакін А. С. Autodesk AutoCAD 2006. Самоучитель . 640 стр., с ил.; ISBN 5-8459-0942-2; формат 70×100/16; мягкий переплет; тип бумаги: газетная; серия Самоучитель; 2006, 1 кв.; Диалектика.
 2. Варакін А. С.. Autodesk AutoCAD 2004/2005/2006. Профессиональная работа 1040 стр., с ил.; ISBN 5-8459-0924-4; формат 70×100/16; твердый переплет; тип бумаги: газетная; CD-ROM; серия Профессиональная работа; 2006, 1 кв.; Диалектика.

Краснолюдська Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри:

 1. Вплив засобів масової інформації на духовність молодої людини. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи», Житомир, 13 – 14 травня 2004 р;
 2. Антисемітизм – точка зіткнення двох протилежних сил: толерантності і ксенофобії. – Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи», Житомир, 17 – 18 травня 2004 р.
 3. Європейський Союз – відомий/невідомий? (актуалізація проблеми). – Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи», Житомир, 17 – 18 травня 2004 р.
 4. Умови трансформації політики мусульманських країн в умовах глобалізації. – Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи» м. Житомир, 23 – 24 травня 2007 р. – С. 148.
 5. Суб’єктність ісламу у світових політичних процесах. – Наукові записки ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса. – №37, 2008. – С. 315-325.
 6. Регіональний вимір антисемітизму: соціологічний аналіз // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи», Житомир 21 – 22 травня 2008 р. – С. 223-225.
 7. Перспективи вирішення глобальних проблем людства суб’єктами міжнародних відносин // Збірка науково-практичної конференції кафедри «Міжнародна інформація» ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна», Житомир 29 лютого 2008 р. – С. 3-8.
 8. Інтеграція мусульман у соціально-політичний простір Європейського Союзу та України: компаративний аналіз // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації». – 2009. – №3. – С. 80-86.
 9. Законодавче забезпечення прав національних меншин в Україні // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи», Житомир 25 – 26 березня, 2009 р. – С. 291-293.
 10. Спеціальність «Міжнародна інформація» як засіб особистісної та професійної самореалізації студентів із функціональними обмеженнями здоров’я // Особа з функціональними обмеженнями в колі проблем здоров’я – навчання – працевлаштування // За наук. ред. канд. соц. наук, доц. О. М. Дікової-Фаворської / Монографія. – Житомир: «Полісся», 2009. – С. 344-352.
 11. Етнічна та національна ідентичність: сучасні тлумачення та політологічний аналіз // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи», Житомир 24 – 25 березня, 2010 р.
 12. Особистісна та професійна самореалізація студентів із функціональними обмеженнями здоров’я, які навчаються на спеціальності «Міжнародна інформація» / Тези доповіді Х Міжнародної наукова-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», 24 – 25 березня 2010 р. (м. Київ. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).
 13. Інтерактивні технології у процесі самореалізації осіб із функціональними обмеженнями здоров’я // Особа з вадами здоров’я в сучасному суспільстві: стратегії та основні заходи модернізації взаємин // За наук. ред. докт. соц. наук, доц. О. М. Дікової-Фаворської / Монографія. – Житомир: Приватне підприємство «ДЖІВІЕС», 2010. – С. 230-246.
 14. Можливості гендерної рівності в країнах ісламу та України: формальності та практика // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи», Житомир 24 – 25 березня, 2011 р. – C. 224-229.