Перелік напрямів підготовки / спеціальностей

Перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання

Освітній ступень «бакалавр»

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Назва Шифр Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
07 Управління і адміністрування 073 Менеджмент 20 20 4 р. 4 р. 8500 7500
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 25 25 4 р. 4 р. 8500 7500
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 25 25 4 р. 4 р. 8500 7500
24 Сфера обслуговування 242 Туризм 20 4 р. 8500

Освітній ступень «магістр»

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Назва Шифр Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 15 1,5 р. 10000

*Вартість навчання вказана на рівні 2016-2017 навчального року і може бути змінена з урахуванням кон’юнктури ринку.