Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна форма навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код

Назва

фізичне виховання 5.01020101 227 фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит

3 курс

2 р.

лікувальна справа 5.12010101
сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
акушерська справа 5.12010105
лабораторна діагностика 5.12010201
фармація 5.12020101
Інші спеціальності 227 фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс

3 р.

організація виробництва 5.03060101 073 менеджмент

Фаховий іспит

3 курс

2 р.

організація обслуговування на транспорті 5.14010202
Інші спеціальності 073 менеджмент

Фаховий іспит

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

3 р.

дошкільна освіта 5.01010101 231 соціальна робота

Фаховий іспит

3 курс

2 р.

початкова освіта 5.01010201
технологічна освіта 5.01010301
професійна освіта 5.01010401
соціальна педагогіка 5.01010601
соціальна робота 5.13010101
Інші спеціальності 231 соціальна робота

Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс

3 р.

діловодство 5.02010501 242 туризм

Фаховий іспит

3 курс

2 р.

готельне обслуговування 5.14010101
ресторанне обслуговування 5.14010102
організація обслуговування населення 5.14010202
туристичне обслуговування 5.14010301
Інші спеціальності 242 туризм

Фаховий іспит

Додатково

Іноземна мова

2 курс

3 р.

 

Заочна форма навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код

Назва

фізичне виховання 5.01020101 227 фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит

3 курс

2 р.

лікувальна справа 5.12010101
сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
акушерська справа 5.12010105
стоматологія ортопедична 5.12010106
лабораторна діагностика 5.12010201
фармація 5.12020101
Інші спеціальності 227 фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит

Додатково

Анатомія людини

2 курс

3 р.

організація виробництва 5.03060101 073 менеджмент

Фаховий іспит

3 курс

2 р.

організація обслуговування на транспорті 5.14010202
Інші спеціальності 073 менеджмент

Фаховий іспит

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

3 р.

дошкільна освіта 5.01010101 231 соціальна робота

Фаховий іспит

3 курс

2 р.

початкова освіта 5.01010201
технологічна освіта 5.01010301
професійна освіта 5.01010401
соціальна педагогіка 5.01010601
соціальна робота 5.13010101
Інші спеціальності 231 соціальна робота

Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс

3 р.

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою