Вступні випробування на старші ОКР

Вступні випробування для вступу на на освітній ступінь “магістр”

При вступі на програми підготовки магістрів на основі базової або повної вищої освіти за спорідненими спеціальностями вступники здають фаховий іспит і вступний екзамен з іноземної мови, за іншими спеціальностями крім цього додатковий фаховий іспит зі спеціальності.

Спеціальності попереднього ОКР

Спеціальності освітнього ступеня магістра

Фахове вступне випробування

Шифр

Назва Код

Назва

соціальна робота 6.130102 231 Соціальна робота

Фаховий іспит

Іноземна мова

соціальна робота 7.13010201

Інші спеціальності

 

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка

Програма фахового іспиту зі спеціальності при вступі на освітній ступінь «магістр»

Програма вступного іспиту з іноземної мови