Міжнародна науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ”

19-20 березня 2015 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ”, учасниками якої стали студенти і викладачі зарубіжних та українських ВНЗ.

 

На конференції працювали секції:

СЕКЦІЯ I. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я

СЕКЦІЯ ІІ. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

СЕКЦІЯ III. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СЕКЦІЯ IV. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗДОРОВ’Ї ЛЮДИНИ

СЕКЦІЯ V. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

СЕКЦІЯ VI. НАУКОВІ ПОШУКИ

 

Матеріали конференції опубліковано у збірнику, до якого увійшли 38 статті.

 

Джерело: Житомирський економіко-гуманітарний інститут